Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nadine Byrne

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2019

Nadine Byrne, född 1985 i Stockholm.

I min interdisciplinära konstnärliga praktik, som spänner över medium som ljud, film, skulptur, text och performance, utforskar jag de abstrakta sidorna av människans existens som transcendens, förlust, minne, dröm och ritual. Mitt arbete baseras på ett behov av att konceptualisera händelser ur mitt eget liv och även på min fascination för visuella och sociala manifestationer av alternativa verklighetskonstruktioner.

 

Under min tid på Iaspis kommer jag att arbeta med frågor rörande sorg och konstnärligt skapande. Min egen erfarenhet av att förlora en förälder har i stort utgjort en grund för min konstnärliga praktik. Detta har gjort mig intresserad av sorg och förlust som en katalysator för konstnärligt skapande, och hur det permanenta tomrum som är sorg kan gestaltas. Genom att forma en grupp av kvinnliga konstnärer med liknande erfarenheter av sorg och förlust, kommer jag att arbeta med en film som är i lika delar dokumentär och fiktion.

Jag har sedan min examen från Kungliga Konsthögskolan 2011 regelbundet ställt ut och gjort performance i Sverige och utomlands. Under 2018 hade jag solo-uställning på Elastic Gallery, Stockholm och Narkissos Gallery, Bologna och deltog i Storbritannien-baserade vandrade grupputställningen Waking The Witch.
Två av mina video visades under 3 månader på Skanstulls tunnelbanan station i Stockholm.

Jag gjorde performances i Portugal, Storbritannien och Italien.