Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nadine Byrne

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2019

Nadine Byrne, född 1985 i Stockholm.

I min interdisciplinära konstnärliga praktik, som spänner över medium som ljud, film, skulptur, text och performance, utforskar jag de abstrakta sidorna av människans existens som transcendens, förlust, minne, dröm och ritual. Mitt arbete baseras på ett behov av att konceptualisera händelser ur mitt eget liv och även på min fascination för visuella och sociala manifestationer av alternativa verklighetskonstruktioner.

Foto: Nadine Byrne

 

Under min tid på Iaspis kommer jag att arbeta med frågor rörande sorg och konstnärligt skapande. Min egen erfarenhet av att förlora en förälder har i stort utgjort en grund för min konstnärliga praktik. Detta har gjort mig intresserad av sorg och förlust som en katalysator för konstnärligt skapande, och hur det permanenta tomrum som är sorg kan gestaltas. Genom att forma en grupp av kvinnliga konstnärer med liknande erfarenheter av sorg och förlust, kommer jag att arbeta med en film som är i lika delar dokumentär och fiktion.

Jag har sedan min examen från Kungliga Konsthögskolan 2011 regelbundet ställt ut och gjort performance i Sverige och utomlands. Under 2018 hade jag solo-uställning på Elastic Gallery, Stockholm och Narkissos Gallery, Bologna och deltog i Storbritannien-baserade vandrade grupputställningen Waking The Witch.
Två av mina video visades under 3 månader på Skanstulls tunnelbanan station i Stockholm.

Jag gjorde performances i Portugal, Storbritannien och Italien.

 

English

Nadine Byrne

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 30 September 2019

Nadine Byrne. Born 1985 in Stockholm. Lives and works in Stockholm.

In my interdisciplinary artistic practice, which spans across sound, sculpture, performance, text and film, I explore enigmatic sides of human existence such as transcendence, loss, memory, dream and ritual. My work originates in a need to conceptualize events from my own personal history as well as a deep fascination towards visual and social manifestations of alternative constructions of reality.

During my stay at Iaspis I will be working with questions concerning grief and artistic creation.

My own experience with the loss of a parent has largely set a foundation for my artistic practice. This has made me interested in grief and loss as a catalyst for artistic creations and how the permanent void that is grief can be depicted. By forming a group consisting of female artists with a similar experience of loss and grief, I will be working towards the making of a film which is in equal parts documentary and fictional.

Since graduating from the Royal Institute of Art in 2011, I have regularly been exhibiting and performing in Sweden and abroad. During 2018 I have had solo-exhibitions at Elastic Gallery, Stockholm and Narkissos Gallery, Bologna and taken part in the UK-based traveling group exhibition Waking The Witch. Screenings of two of my videos in the Skanstull metro station in Stockholm.

Performances in Portugal, Great Britain, and Italy.