Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arbets- och långtidsstipendium

För dig som är filmregissör, filmfotograf, animatör, dokumentärfilmare eller filmklippare.

Hero Bakgrundspattern

Ett arbets- och långtidsstipendium ger dig möjlighet att bedriva och fördjupa din konstnärliga verksamhet. Det finns som ett-, två-, fem- och tioårigt stipendium.

 • Du har en konstnärlig verksamhet som exempelvis filmregissör, filmfotograf, animatör, dokumentärfilmare eller filmklippare.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslut om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar.

  Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du kan inte ha skattefria arbetsstipendier mer än två år i följd

  Har du haft ett tvåårigt arbetsstipendium eller två ettåriga arbetsstipendier i följd kan du inte beviljas ett nytt skattefritt arbetsstipendium direkt inpå.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 200 000 euro under innevarande och de två föregående åren

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om arbets- och långtidsstipendium är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  Du ansöker genom att logga in på ”Mina sidor”.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Arbetsprov är obligatoriskt för ansökan om arbetsstipendium och projektbidrag, det ska vara 1-2 filmfiler. Länkar till Vimeo, YouTube eller webbsida kan lämnas som komplement i ansökningsformuläret. Arbetsprovet ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap eller ditt projekt. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

  Antal filer: 1-2
  Filformat: mp4 eller mov
  Storlek filer totalt: 250 mb

  Kan jag skicka ansökan på papper eller via e-post?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har en e-legitimation finns också möjlighet att ansöka per e-post eller att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan per e-post

  Ansökan på papper

  Konstnärsnämnden avgör längden på stipendiet

  Du kan inte själv välja vilken typ av arbets- eller långtidsstipendium du söker. Det är Konstnärsnämnden som avgör vilken längd på stipendiet som beviljas.

  Inom filmområdet delas främst ettåriga stipendier ut, men det finns även två- och femåriga arbetsstipendier.

  Har du tagit emot ett skattefritt arbetsstipendium två år i rad kan du inte komma i fråga för ett nytt skattefritt stipendium. Däremot kan du beviljas ett femårigt arbetsstipendium eller ett tioårigt långtidsstipendium som är skattepliktigt.

  • Ettårigt arbetsstipendium är på 80 000 kronor och är skattefritt
  • Tvåårigt arbetsstipendium är på 100 000 kronor/år och är skattefritt
  • Femårigt arbetsstipendium är på tre prisbasbelopp per år (för närvarande innebär det 157 500 kronor per år) och är skattepliktigt.
  • Långtidsstipendium är på tre prisbasbelopp per år (för närvarande innebär det 157 500 kronor per år) och är skattepliktigt
 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för teater och film läser sedan ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst två personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för teater och film.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för teater och film

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

  I urvalet strävar vi efter en spridning av stipendierna till konstnärer i olika delar av landet och till olika konstnärliga uttryck.

 • Stipendiet betalas ut till ditt privata konto som du angivit i ansökan senast 6 veckor efter det att du har fått beslutet. Har du beviljats ett flerårigt arbets- eller långtidsstipendium kommer resterande utbetalningar att ske en gång per år.

  Observera: För långtidsstipendier gäller att du måste skriva under ett formulär där du intygar att du fortsatt uppfyller villkoren för stipendiet innan du får din utbetalning.

 • Ett- och tvååriga arbetsstipendier är inte skattepliktiga.

  Femåriga arbetsstipendier och tioåriga långtidsstipendier är skattepliktiga. Därför dras 30 procent för preliminär skatt från det beviljade beloppet. Konstnärsnämnden betalar även ålderspensionsavgift.

  Arbets- och långtidsstipendier är inte en sjukpenninggrundad inkomst (SGI).

  Läs mer om skatteregler för stipendier på Konstnärsguiden.

 • Arbets- och långtidsstipendier behöver inte redovisas.

Kontakt

Tina Pettersson

Handläggare teater och film, programansvarig för internationella programmet för teater

08-506 550 58 (Opens in a New Window)

Vanliga frågor kring ansökan