Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vi vill veta vad just du tycker! Svara gärna på vår korta webbundersökning.

Skatteregler för stipendier

Har du fått ett stipendium från Konstnärsnämnden och undrar vilka regler som gäller för skatt och deklaration?  Här har vi samlat vanliga frågor kring framför allt stipendier som delas ut av statliga myndigheter.

Observera: Andra regler kan gälla om du får ett stipendium från exempelvis en stiftelse, privat fond eller en lokal aktör. Fråga givarorganisationen vad som gäller för just deras stipendium.

Vad är ett stipendium?

Ett stipendium är en penninggåva som ges till en fysisk person utan att den som ger stipendiet  vill ha en motprestation. Du kan dock bli ombedd att skriva en enkel rapport, från exempelvis en resa, eller nämna givarorganisationens namn  i samband med ditt arbete. Detta räknas inte som motprestation.

Konstnärsnämnden delar ut olika sorters stipendier. Våra arbetsstipendier kan delas ut vid ett tillfälle, under två år eller under fem respektive tio år. Hur lång tid du får stipendiet påverkar om du ska skatta för det. Andra stipendier från Konstnärsnämnden är för en resa, internationellt utbyte eller residens, det vill säga rätt att använda en ateljé eller en studio under en tid

 • Konstnärsnämndens arbetsstipendier på ett och två år är skattefria.

  De femåriga och de tioåriga stipendierna ska du skatta för.

  Generellt gäller att tre villkor ska vara uppfyllda för att ett stipendium ska vara skattefritt:

  1. Stipendiet får inte vara en ersättning för något arbete eller annan motprestation. Då betraktas stipendiet som betalning och ska därför beskattas, även om det kallas stipendium.
  2. Stipendiet får inte betalas ut löpande under en längre tid. Därför är till exempel Konstnärsnämndens ettåriga och tvååriga arbetsstipendier skattefri men inte de fem- och tioåriga.
  3. Stipendiet ska inte heller vara av pensionskaraktär, det vill säga komplettera pensionsutbetalningar.
 • Konstnärsnämndens ett- och tvååriga arbetsstipendier är exempel på skattebefriade stipendier.

  Exempel på andra stipendier som du inte behöver skatta för är stipendium för utbildning. Om du har fått stipendium för utbildning behöver du inte skatta för det. Undantag kan vara om du skulle få ett utbildningsstipendium av en arbetsgivare eller uppdragsgivare. Då kan stipendiet räknas som lön och du ska skatta för det.

  Även priser och liknande belöningar är i regel också skattefria.

 • Konstnärsnämndens fem- och tioåriga stipendier ska du betala skatt för.

  Exempel på stipendier som du ska skatta för:

  • Periodiska stipendier. Stipendier som betalas ut i mer än två år i följd behöver du skatta för.
  • Stipendier från arbetsgivare eller uppdragsgivare.
  • Stipendier som betalas ut av en arbetsgivare till en anställd räknas som lön och du ska skatta för det. Samma sak kan gälla om en uppdragsgivare ger en uppdragstagare ett stipendium.

  Krav på motprestation: Om den som ger dig en penninggåva, som kallas för stipendium, kräver en motprestation av dig är tumregeln att du ska skatta för pengarna. Pengar man får blir alltså inte automatiskt skattefria bara för att en givare kallar det stipendium. Däremot ses inte en enkel rapport om till exempel resan du gjort för stipendiet eller att du nämner stipendiegivaren i ditt arbete som en motprestation.

  Viktigt: Bara för att en givare kallar en penninggåva för ett stipendium så är det inte säkert att det är ett stipendium enligt skattelagstiftningen. Därmed kan du behöva skatta för det.

 • Skattefria stipendier behöver du inte ta upp i din deklaration.

  Om du har haft liten inkomst under året förutom stipendier, kan du under övriga upplysningar i din inkomstdeklaration förklara att du har försörjt dig genom de skattefria stipendierna. På så sätt undviker du eventuellt skönbeskattning genom att Skatteverket får en förklaring till hur du har försörjt dig när inkomsterna är låga. När stipendiet är skattefritt kan du inte göra avdrag för kostnader som hör ihop med det.

  Konstnärsnämndens och Författarfondens fem- och tioåriga stipendier ska deklareras som inkomst. Om du har enskild firma deklarerar du stipendiet som inkomst av näringsverksamhet. Eftersom ett stipendium bara kan delas ut till en fysisk person så ska du som har ett aktiebolag inte ta upp det i bolagets deklaration.

  Andra skattepliktiga stipendier är inte pensionsgrundande. Redovisa dessa stipendier i din deklaration som “andra inkomster”.

  Stipendier från arbetsgivare eller uppdragsgivare: Ett stipendium som betalas ut din arbetsgivare eller uppdragsgivare räknas som lön och ska alltså deklareras som lön. Det innebär att den som betalar ut stipendiet ska betala sociala avgifter på beloppet. Ett sådant stipendium är även pensionsgrundande.

Mer information

Stipendier och bidrag

Här kan du läsa om alla våra stipendier och bidrag och hur du söker dem.

Stipendier och bidrag

Mer om stipendier på Skatteverket

Läs vad vad som gäller för stipendier.

Stipendier och skatter (Öppnas i ett nytt fönster)