Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Växtintelligens – nya former för dialog mellan människor och träd

Organisationen Morgondagens konstpublik ska skapa ett interface för ”samtal” mellan träd och människor.

Morgondagens konstpublik är en organisation som drivs gemensamt av pedagoger, konstnärer och forskare. Organisationen arbetar för att utveckla nya sätt som gör att konsterna kan uttrycka sig, möta och kommunicera på mer intressanta sätt med sin publik. De hjälper pedagoger och konstnärer att utveckla nya arbetsmetoder, träffa likasinnade på andra platser och hitta nya former för samarbeten. Gruppen söker även kontinuerligt internationella dialoger för att inspirera, skapa nya sätt att arbeta kreativt och pedagogiskt.

Hur fick ni er idé (som ni har beviljats finansiering för)?

Idén om att skapa ett interface för ”samtal” mellan träd och människor föddes då konstnären Karine Bonneval och konstnären/musikern Per Hüttner träffades i Paris under våren 2021. Under sommaren så gjorde vi små tester där vi använde befintlig teknik. Projektet tog ett stort steg framåt då en grupp konstnärer och musiker pratade med Eric Badel som forskar på hur träd ”uppfattar” världen.

Är det något särskilt ni vill förändra eller belysa med er projekt?

Det är två intressen som driver projektet: (1) Vi är intresserade av att hitta nya konstnärliga uttryck, nya sätt och nya platser att skapa och visa konst. (2) Vi är intresserade av att undersöka hur vi kan tänka och agera på ett mindre antropocentriskt sätt (att bara människan står i centrum) – både som individer och som samhälle. Vi söker därför strategier för att andra livsformer än människor kan uttrycka sig.

Vad är era förväntningar på projektet?

Vi vill ha roligt, lära oss nya saker, hitta nya frågor och vi vill att publiken skall ha roligt, lära sig nya saker och hitta nya frågor.

Vad är er drivkraft in i projektet?

Livet och den skönhet som finns i livets alla olika uttryck.

Vad är din roll i projektet? Vilka fler är delaktiga i projektet, om några?

Vi är en grupp av konstnärer (från olika genrer) samt forskare i biologi. Vi arbetar med det vi är bra på inom ramen för projektet – men delar samtidigt ansvar för hur projektet tar form och utvecklas.

I vilken fas är projektet just nu?

Vi är i början, även om vi gjort vissa försiktiga tester.

Har ni någon särskild insikt eller händelse ni vill berätta om för våra följare, något kul eller speciellt som hänt längs vägen eller något ni lärt er?

Generellt märker vi att forskare och konstnärer kan samarbeta väl då de har en gemensam fråga att arbeta med och återvända till. Det betyder inte att de lär sig samma sak, snarare tvärt om – att de lär sig olika saker. Men det betyder att det finns ett delat intresse att återvända till. Genom denna enkla upptäckt har vi sett att det blir mycket lättare att arbeta med gemensamma projekt där forskare och konstnärer deltar. Det extra intressant att se att i början ser forskare ofta dessa projekt som ”roliga sidoprojekt,” men efter ett tag så ser de att konsten förändrar och fördjupar deras vardagliga arbete.

Vad inspirerar er till att tänka och skapa nytt?

Nyfikenhet. Att ständigt hitta nya saker i det välkända och vardagliga.

Vad är era bästa råd för att boosta kreativiteten och att våga tro på sin idé?

Håll alltid ett öppet sinne. Du är inte dina värderingar. Döm inte. ”Kill your darlings.” Det finns inga sanningar, bara svar som världen ger oss på en plats, vid en tidpunkt utifrån den fråga som ställdes. Ditt ego är din värsta fiende.