Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Educated Ether

Educated Ether, är ett projekt om AI och maskininlärning, initierat av regissören och konstnären Olle Strandberg.

Illustration Emma Hanquist. Educated Ether.

Grafisk illustration av en hjärna och olika kopplingstrådar

Educated Ether, är ett projekt om AI och maskininlärning, initierat av regissören och konstnären Olle Strandberg. Han vill med sitt projekt utforska sitt intresse för maskininlärning och AI. Till sin hjälp har han haft olika experter inom maskinlärning och blockkedjan som velat bidra med sin kunskap och tid. 

Berätta kort om din bakgrund

Jag är regissör och konstnär som arbetar med cirkus som utgångspunkt. Under 2010 -talet var jag regissör för Cirkus Cirkör där mina produktioner spelade över 600 gånger för en världsomspännande publik. I hemlighet blev jag alltmer intresserad av och involverad i kryptogemenskapen där jag har gått vilse någonstans i den mörka skogen. Väl där har jag blivit grundare och konstnärlig medarbetare på det alltmer konturlösa Saloranta & de Vylder samt en av initiativtagarna till  The Sphere . Idag letar jag efter något som kan leda mig tillbaka, eller framåt, eller någonstans.

Hur fick du din idé (som du har beviljats finansiering för)?

Educated Ether är ett projekt jag fantiserat om med jämna mellanrum. Jag vet inte hur jag fick idén men den är född ur en vilja att få en ny ingång till mitt skapande. En ingång som ger mig möjlighet att betrakta mina projekt med en viss distans. Jag tänker mig att detta ger mig en möjlighet  att bli genuint nyfiken på vad jag sysslar med vilket eventuellt kan generera mer spännande resultat. I förlängningen vill jag att resultatet ska kunna användas av fler.

Är det något särskilt du vill förändra eller belysa med ditt projekt?

Det jag vill förändra är min, och i förlängningen andras, relation till konstnärliga projektbeskrivningar och ansökningsprocesser. Projektet behandlar frågor om originalitet, kvalitet, upphov och kreativitet från en mängd perspektiv. Det för även tankarna till förpappringen av samhället och dess konsekvenser på exempelvis konstskapande.

Vad är dina förväntningar på projektet?

Jag vill  fördjupa min kunskap om och användning av AI och maskininlärning genom praktiskt erfarenhet. Jag förväntar att projektet kommer att ge mig detta och att det i sin tur kommer att göra avtryck på mitt framtida konstnärsskap. Jag har ägnat de senaste fyra-fem åren åt att fördjupa mig i web3/blockkedjan/kryptokonst och kommer fortsätta att utforska det spåret. Jag har redan sett bra exempel på synergier där användandet av AI för kryptokonst kan ge spännande resultat. Min ingång är som vanligt att skapa mekanismer inom dessa fält som kan generera ny publik eller ny finansiering för scenkonst.

Vad är din drivkraft in i projektet?

Jag vet inte.

Vad är din roll i projektet? Vilka fler är delaktiga i projektet, om några?

Jag har initierat projektet efter att ha hört mig för med olika experter inom maskininlärning och blockkedjan som är intresserade av att bidra med sin kunskap och tid. Tanken är att jag ska kunna outsourca allt arbete med att ta fram projektbeskrivningar och ansökningstexter till en AI-assistent som approprierar mitt sätt att uttrycka mig och koppla samman saker.

I vilken fas är projektet just nu?

Just nu är jag i en tidig uppstartsfas.

Vad inspirerar dig till att tänka och skapa nytt?

Frågan om vad som inspirerar mig att tänka och skapa nytt är svårt att svara på. Jag ser det som att en stor del av det arbete jag utför går ut på att utveckla nya metoder för att skapa nytt arbete för mig själv och andra. En sorts loop där just arbete, gemenskap och fantasier om något annat (och kanske bättre) får leda vägen.

Vad är dina bästa råd för att boosta kreativiteten och att våga tro på sin idé?

Jag tror att behovet av att ”boosta” kreativitet är mycket olika för olika personer och i olika sammanhang. Ibland känns det som att det är min brist på kreativitet som tvingar mig att använda olika fusk som exempelvis copy-paste för att ta mig vidare. Ofta visar sig detta vara nåt sorts hack som får mig att få nya idéer. Jag lurar mig själv att jag lurar andra att jag kommit på något nytt när det i själva verket kanske stämmer. Är detta ett tips? Tveksamt. När det kommer till att tro på sin idé tänker jag att det finns många olika sorter. Bland annat finns det idéer som man tror på och idéer som man fejkar att man tror på, Varför det sistnämnda sker är jag lite osäker på men de är jobbiga att bli av med.