Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2023 – 2025

Konstnärsnämnden lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.