Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer indelade i kategorier.

Yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register. En metodstudie utifrån yrkes- och näringskoder

Promemoria

Läs mer

Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98)

Remissvar

Läs mer

Stipendier och bidrag för konstnärligt yrkesverksamma – i förhållande till skatte- och trygghetssystem

Handbok

Läs mer

Från kris till kraft. Återstart för kulturen (SOU2021:77)

Remissvar

Läs mer

Konstnärsnämndens krisstöd till konstnärer 2021

Promemoria

Läs mer

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2023–2025

Budgetunderlag

Läs mer

Konstnärsnämndens årsredovisning 2021

Årsredovisning

Läs mer

Stephen Gill

Omslag till skriften om Gittan Jönsson

Gittan Jönsson

Mottagare av Stora stipendiet inom bild och form 2021

Läs mer