Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Fler filminspelningar till Sverige – genom stärkta konkurrensvillkor för internationella filmproduktionen (Tillväxtverket Rapport 0239)

Remissvar

Konstnärsnämnden är remissinstans i frågor som rör konstnärers villkor, vår bidragsgivning eller oss som myndighet. Remissförfarandet ger oss möjlighet att lämna synpunkter på förslag från utredningar som regeringen tillsatt samt på rapporter och liknande från andra myndigheter.