Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Får företagande konstnärer innovationsmedel?

Fallstudie

En fallstudie om i vilken utsträckning kulturföretag och konstnärliga företag sökt och beviljats innovationsmedel inom utlysningen Innovativa startups under perioden 2017–2021.

Konstnärsnämnden har i uppdrag att analysera och informera om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt följa upp den egna verksamheten och bidragsgivningen. Utredningar och uppföljningar publiceras i form av rapporter och promemorior (PM). Våra målgrupper är regeringen, andra myndigheter och organisationer.