Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämndens remissvar över betänkandet En oavvislig ersättningsrätt (SOU2022:23)

Sammanfattning remissvar

Mot bakgrund av utredningens syfte och hur verkligheten ter sig för upphovspersoner och utövande konstnärer ser Konstnärsnämnden utredningen som ett misslyckande. Bristen på fakta och genomarbetade undersökningar medför att utredningen främst blir lagtekniskt teoretisk och spekulativ. Utredningen landar olyckligtvis i slutsatsen att det inte behöver göras något utöver föreslagen i propositionen gällande införandet av DSM i svensk lag, trots att delar av bakgrundstexterna tydligt redogör för omständigheter som pekar i motsatt riktning.

  • Konstnärsnämnden anser att utredningen inte bör ligga till grund för en fortsatt beredning av en oavvislig ersättningsrätt. Istället bör en ny utredning tillsättas med ett bredare och tydligare uppdrag.
    Om en alternativ tvistelösning

Konstnärsnämndens anser att utredningen har fått ett för snävt direktiv när det gäller förslaget om en alternativ tvistelösning. Även med detta i beaktande är förslaget att ta fram en lista med intresserade medlare otillräckligt. Det främsta skälet med att utreda en alternativ tvistelösning är, enligt Konstnärsnämnden, att förbättra upphovspersoner och utövande konstnärers möjlighet att få rättslig prövning vid avtalstvister.

  • Konstnärsnämnden anser även i denna fråga att regeringen bör initiera en ny och bredare beredning av dessa frågor med syfte att finna lösningar som stärker upphovspersoner och utövande konstnärers möjligheter att få sina rättigheter prövade.