Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Aktion Arkiv: Kvinnor i arkitekturen 1960 – 2015

Välkommen till en öppen skrivverkstad på Iaspis! Kom och var med att forma material till en encyklopedi om kvinnor i svensk arkitektur 1960 – 2015. Under dagen ordnar vi spontana samtal och paneldiskussioner samt bjuder på fika.
Skrivverkstaden arrangeras av Aktion Arkiv med Iaspis residensstipendiater Sara Brolund de Carvalho, Meike Schalk och Helena Mattsson i samarbete med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Den kommande ”Encyclopedia of Women in Architecture, 1960-2015” (2021) är ett internationellt projekt som sammanför 1200 poster om kvinnor som är aktiva inom arkitektur och angränsande fält för att kartlägga hur de har format den byggda miljön under de senaste fem decennierna. Projektet vill belysa representationen av områden och kvinnor som ofta är osynliga i arkitekturhistorien och media. Vi kommer att diskutera etik och politik bakom encyklopediska projekt (vem inkluderas/vem utesluts?), tillsammans ta fram ett koncept för att representera Sverige, samt poster för projektet i denna kollektiva skrivverkstad. Med den svenska delen i encyklopedi projektet jobbar Thérèse Kristiansson, Helena Mattsson, Meike Schalk och Malin Zimm.

Aktion Arkiv arbetar med arkitektur- och urbanforskning och har utvecklat en form av deltagande historieskrivning genom aktioner som för samman olika aktörer och publiker kring urbana kulturella, historiska och politiska frågeställningar. Aktion Arkiv består av Sara Brolund de Carvalho, Meike Schalk och Helena Mattsson.