Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

A Journey into Vegetal Minds med Lerin/Hystad

Nästa år ger Lerin/Hystad ut boken Elektronisk Flora som samlar duons möten med över hundra olika växter. I tillägg till teckningar, musik och egna texter består boken av nya essäer av tio författare, filosofer, konstvetare och biologer som med olika perspektiv närmar sig duons konstverk och ger nya ingångar till växternas värld. Några av dessa författare är Timothy Morton, Giovanni Aloi, Michael Marder och Elisabet Yanagisawa.

Lerin/Hystad

Program

15:00 Electronic Flora
Lerin/Hystad presenterar sitt pågående arbete.

15.30 From Plant-Thinking to Extended Plant Cognition: A Journey into Vegetal Minds
Föredrag med filosofen Michael Marder

16:30 Translating the nonhuman. Föredrag med poeten och litteraturvetaren Sofia Roberg.

Samtal och fika

17:30 Performance och diktuppläsning
Lerin/Hystad spelar en improviserad konsert med synthar, sensorer och växter. Sofia Roberg läser dikter

18:30 De som vill kan dröja kvar och äta soppa för 100 kr

Om Electronic Flora:
Även om växter är fastsittande varelser utforskar de oavbrutet sin omgivning. Med otaliga rotspetsar letar de sig fram i jorden och ingår mykorrhizala relationer med svampar. De är medvetna om sin omvärld och anpassar ständigt sitt beteende baserat på små förändringar, vare sig det är skiftande ljusförhållanden eller insektsangrepp. Växter består av olika interna och externa nätverk som sammanflätar dem med sin miljö.

I konstverket Elektronisk Flora möter duon Lerin/Hystad växterna där de är rotade, i deras egen miljö. Duon spelar in elektrisk data från växterna som genom sonifiering omvandlas till ljud där växterna själva bestämmer toner, melodier och rytmer i musiken. Men växterna är innästlade i otaliga andra organismer och då duon placerar sina sensorer på växternas blad och för ett ögonblick fångar dess elektriska aktivitet är det inte bara växterna som fångas utan alla trådar från den ekologiska väv där de är intrasslade.

Genom teckning studerar också Bettina Hystad växterna i blyerts. Men Hystads teckningar är inte perfekta holotyper, de försöker inte idealisera eller försköna växten. Istället omfamnar hennes teckningar ofullkomligheter för att framhäva den individuella växtens särart och utelämnar eller döljer inte något som vetenskapen kanske skulle se på som brister. Det är i bladen angripna av löss eller i vissnande blommor vi kan se spår av växtens oskiljaktiga relation till sin miljö, till insekterna, svamparna och mikroorganismerna i jorden.

Konstnärsduon Lerin/Hystad består av Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad och är IASPIS aktuella residensstipendiater i Stockholm under hösten 2023 och vintern 2024.

Lerin/Hystad (konstnarsnamnden.se)

http://www.lerinhystad.com

Michael Marder is Ikerbasque Research Professor of Philosophy at the University of the Basque Country, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz. His work spans the fields of environmental philosophy and ecological thought, political theory, and phenomenology. Some of his books includes, Plant-Thinking: A Philosophy of Vegetal Life, The Philosopher’s Plant: An Intellectual Herbarium, and recently, Vegetal Entwinements in Philosophy and Art, edited together with Giovanni Aloi.

https://www.michaelmarder.org

Sofia Roberg är postdoktor vid Stockholms Universitet. Hon har skrivit avhandlingen Besvärja världen. En ekopoetisk studie i Inger Christensens alfabet. Roberg har också varit verksam som litteraturkritiker och redaktör, och i 2015 kom hennes första diktbok Pärlemor.

Programmet genomförs med stöd från Kulturrådet.

Facebook:  https://fb.me/e/3QU8LiEH6