Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Zahra Moein

Residensstipendiat i Stockholm 11 oktober 2021 – 24 april 2022

Zahra Moein Född 1993 i Esfahan, Iran.

Frågor kring bilder fick mig att vilja studera fotografi och sedan fri konst. Inspirationen från film och reflektioner kring mitt vardagsliv gör att min konst alltid hamnar i gränslandet mellan de båda medierna fotografi och video och mellan den fotografiska bilden och filmbilden. Hur ser vi på vårt bildminne – det tidsmässiga förhållandet till bildrutan och det historiska sammanhanget? Och framför allt: hur kan jag vara en aktiv betraktare och inte enbart en passiv mottagare? Det som intresserar mig är att hitta gränsen mellan konstnär och aktivist.

Zahra Moein Najafabadi

Min forskning inför arbetsvistelsen på Iaspis började med att jag studerade verk av kvinnliga filmskapare, bl a Agnès Varda, Chantal Akerman och Marguerite Duras. Jag insåg att de har ett gemensamt kvinnligt bildspråk i sitt filmskapande. Vardagslivet är i fokus i de flesta av deras filmer, som alla innehåller detaljer och känslor som jag som läsare kan relatera till. Många av deras filmer är textbaserade. Filmerna vinner på att filmmakarna inte är rädda för att visa upp sina egna liv, känslor, rädslor och kärlekar. Språket i filmerna är väldigt karakteristiskt, men samarbetet mellan patriarkat och kapitalism gör det luddigt och ibland osynligt.

Utbildning
2018–2020, magisterexamen i fri konst, konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet
2019, Maumaus’ Independent Study Programme, Lissabon
2012–2016, kandidatexamen i fotografi, konsthögskolan i Esfahan, fakulteten för fri konst.

Separatutställning
Augusti 2020, masterutställningen ”notes on protests”, KHM1, Malmö
Föreläsningar och konferenser
23 september 2021, The Future of Arts Education, symposium/webbinarium (ART EDUCATION – WHO WANTS TO BECOME AN ARTIST?), Malmö Konsthall
Juni 2021, konstnärsföreläsning online i ”Theatre as Assembly“, av Florian Malzacher på Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, sommarterminen 2021