Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tiago Patatas

Residensstipendiat i Stockholm, 1 mars – 27 maj 2023

Tiago Patatas är baserad i Porto, Portugal. Hans konstnärliga praktik och forskning är inriktad på olika aspekter av rumslighet. I sitt arbete undersöker han olika yttringar av miljövåld och hur de tar sig uttryck i rumslig politik. På senare tid har han ägnat sig åt olika former av grön utvinning, särskilt framväxten av litiumbrytning, och kärnvapensimperialismen, till exempel Frankrikes strävan efter kärnvapenupprustning och dess destruktiva globala följder. För tillfället ägnar han sig åt solidaritetstaktiker och utforskande av olika vägar till miljörättvisa genom nya förnimmelsesätt. Hans praktik är både individuell och kollektiv och tar sig uttryck i bland annat installationer, webbplattformar, workshoppar och bevismaterial i rättsfall.

porträtt Tiago Patatas

Tiago Patatas. Foto: Ana Roque

Under arbetsvistelsen på IASPIS kommer Tiago att arbeta med två olika projekt. Det ena är ett individuellt löpande projekt där han ska utforska litiumbrytningens expansion i världen. Trots denna globala expropriering växer det fram nätverk av motstånd och hopp som öppnar för nya politiska konstellationer och ifrågasätter befintliga modeller för så kallad grön omställning. Här kommer han att undersöka hur taktiker för solidaritet kan användas för att främja krav och ömsesidighet längs litiumbrytningens expanderande frontlinje. Det andra projektet är ett samarbete med INTERPRT och handlar om de nyligen inrättade sannings- och försoningskommissionerna avseende den nordiska och ryska bosättarkolonialismen på samisk mark.

Tiago är idag forskare på INTERPRT, där han medverkar i projekt om miljörättvisa. Hans individuella och kollektiva projekt har visats på bland annat Istanbulbiennalen (2022), designbiennalen i Porto (2021) och tvåstadsbiennalen för urbanism och arkitektur i Shenzhen och Hongkong (2017). Han arbetar för närvarande med ett projekt för Helsingforsbiennalen 2023. Han har undervisat på Lusófona-universitetet och universitetet i Porto. Tiago har en examen från centret för arkitekturforskning vid institutionen för bildkultur på Goldsmiths, University of London.

www.tiagopatatas.info

English

Tiago Patatas

Artist in Residence, Stockholm, 1 March – 27 May 2023

Tiago Patatas is a spatial practitioner and researcher based in Oporto, Portugal. His work investigates forms of environmental violence and its articulation with spatial politics. His recent practice tackles modalities of green extractivism, in particular the eruption of lithium mining frontiers, and nuclear imperialism, including the French pursuit for nuclearization and its destructive global expanses. Currently, he is invested in rehearsing tactics of solidarity, and exploring ways of sensing anew as approaches to environmental justice. His individual and collaborative practices take multiple forms including installations, web platforms, workshops, evidence for legal cases, among others.

During his residency at IASPIS, Tiago will engage with two different projects. An individual ongoing project will investigate the growing acts of lithium extraction around the world. Against and in spite of such global dispossession, networks of resistance and hope are emerging, opening up new political configurations and calling into question existing models of the so-called green transition. This project will explore how tactics of solidarity may advance claims and negotiate interdependencies across the expanding frontiers of lithium extraction. Another collaborative project with INTERPRT will be dedicated to the role of the newly formed truth and reconciliation commissions addressing Nordic and Russian settler colonialism on Sami lands.

Tiago is currently a researcher at INTERPRT where he contributes to projects centred on environmental justice. Individual and collaborative projects were exhibited at the Istanbul Biennale (2022), Porto Design Biennale (2021) and Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture Shenzhen\Hong Kong (2017), among other forums. He is currently working on a collaborative project for the Helsinki Biennial, 2023. He has taught at the Lusófona University and the University of Porto. Tiago graduated with Distinction from the Centre for Research Architecture in the Department of Visual Cultures at Goldsmiths, University of London.

www.tiagopatatas.info