Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tiago Patatas

Residensstipendiat i Stockholm, 1 mars – 27 maj 2023

Tiago Patatas är baserad i Porto, Portugal. Hans konstnärliga praktik och forskning är inriktad på olika aspekter av rumslighet. I sitt arbete undersöker han olika yttringar av miljövåld och hur de tar sig uttryck i rumslig politik. På senare tid har han ägnat sig åt olika former av grön utvinning, särskilt framväxten av litiumbrytning, och kärnvapensimperialismen, till exempel Frankrikes strävan efter kärnvapenupprustning och dess destruktiva globala följder. För tillfället ägnar han sig åt solidaritetstaktiker och utforskande av olika vägar till miljörättvisa genom nya förnimmelsesätt. Hans praktik är både individuell och kollektiv och tar sig uttryck i bland annat installationer, webbplattformar, workshoppar och bevismaterial i rättsfall.

porträtt Tiago Patatas

Foto: Ana Roque

Tiago Patatas

Under arbetsvistelsen på IASPIS kommer Tiago att arbeta med två olika projekt. Det ena är ett individuellt löpande projekt där han ska utforska litiumbrytningens expansion i världen. Trots denna globala expropriering växer det fram nätverk av motstånd och hopp som öppnar för nya politiska konstellationer och ifrågasätter befintliga modeller för så kallad grön omställning. Här kommer han att undersöka hur taktiker för solidaritet kan användas för att främja krav och ömsesidighet längs litiumbrytningens expanderande frontlinje. Det andra projektet är ett samarbete med INTERPRT och handlar om de nyligen inrättade sannings- och försoningskommissionerna avseende den nordiska och ryska bosättarkolonialismen på samisk mark.

Tiago är idag forskare på INTERPRT, där han medverkar i projekt om miljörättvisa. Hans individuella och kollektiva projekt har visats på bland annat Istanbulbiennalen (2022), designbiennalen i Porto (2021) och tvåstadsbiennalen för urbanism och arkitektur i Shenzhen och Hongkong (2017). Han arbetar för närvarande med ett projekt för Helsingforsbiennalen 2023. Han har undervisat på Lusófona-universitetet och universitetet i Porto. Tiago har en examen från centret för arkitekturforskning vid institutionen för bildkultur på Goldsmiths, University of London.

www.tiagopatatas.info