Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Merve Gül Özokcu

Residensstipendiat i Stockholm 1 oktober – 31 oktober 2021

Merve Gül Özokcu är en Istanbulbaserad arkitekt, forskare och aktivist.  Hennes forskning fokuserar på allmänningar, kreativa handlingar, berättelser om vardagsliv och inhemska ekofeministiska praktiker. För närvarande är hon vice ordförande i styrelsen Herkes için Mimarlık (Arkitektur för alla) Association som syftar till att lösa sociala problem genom arkitektur, samtidigt som hon söker efter alternativa sätt att utöva arkitektur.

Chicago Merve in action, Foto: Merve Gül Özokcu

I sin forskning försöker hon återskapa miljön där berättelser berättas mellan kvinnorna i en familj medan hon förbereder måltiden. Hon är intresserad av ett metodologiskt verktyg som arkiverar det kollektiva minnet av rymden som ett sätt att avslöja de orepresenterade som är under prismat av arbetslivserfarenhetshierarkin. Merve Gül Özokcu är doktorand i Istanbul Technical University Architectural Design-programmet. Hon är bidragsinnehavare av İstanbul Cultural Art Foundations Design Resilience Program och hon är en del av Arazi Assembly (2016, Mardin); en forskningsförsamling bestående av forskare som arbetar tillsammans i olika rumsliga skalor med fokus på den sydöstra regionen av Turkiet. Arazi betraktar kollektiv forskning som en form av kunskapsproduktion av avkolonisering, omsorg och solidaritet. Hon var representerad på den andra Chicago Architecture Biennale 2019, med ”Secret Ingredient”, med Herkes için Mimarlık Derneği.

Architecture for All

Arazi Assembly

 

English

Merve Gül Özokcu

Studio grant holder in Stockholm 1 – 31 October 2021

Merve Gül Özokcu is an architect, academic and activist based in Istanbul. Her research focuses on commons, creative actions, narratives of everyday life and indigenous eco-feminist practices. Currently, she’s the vice president of the board Herkes için Mimarlık (Architecture for All) Association that aims to resolve social problems through architecture, while searching for alternative ways of practicing architecture.

In her research she’s trying to recreate the environment where narratives are told between the women of a family while preparing the meal. She’s interested in a methodological tool that archives the collective memory of space as a way of revealing the unrepresented ones who are under the prism of labor-experience hierarchy. Merve Gül Özokcu is a PhD candidate in Istanbul Technical University Architectural Design program. She is a grant holder of İstanbul Cultural Art Foundation’s Design Resilience Program and she’s a part of Arazi Assembly (2016, Mardin); a research assembly consisting of researchers that are working together in different spatial scales focusing on the Southeast region of Turkey. Arazi considers collective research as a form of knowledge production of decolonization, care and solidarity. She was represented in the 2nd Chicago Architecture Biennale 2019, with “Secret Ingredient”, with Herkes için Mimarlık Derneği.

Architecture for All

Arazi Assembly