Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Seçkin Aydın

Residensstipendiat i Stockholm, 1 juni  – 31 augusti 2023 

Seçkin Aydın är en kurdisk konstnär och akademiker baserad i Berlin och Diyarbakır. Sedan 2020 har hans arbete fokuserat på alternativa livsstilar, sociala system och ekonomiska modeller, teman Seçkin undersöker i forskningsprojekt så som ”Repairing the Future”, ”Degrowth Food and Fashion”, ”Slow Violence and Slow Hope” och ”Degrowth Artivism”.

Ett konstverk av Seçkin Aydin

Seçkin Aydin

Seçkin Aydin, “I can’t carry my grandma, i can also not eat her or wear her”, 2015.

Utifrån det konceptuella ramverken Slow Violence and Slow Hope undersöker Seçkin lovande alternativa livsstilar samtidigt som han adresserar den allt mer förekommande personliga och kollektiva upplevelsen av eko-sorg och eko-ångest. Under sin vistelse på IASPIS kommer han att fortsätta sina pågående tvärvetenskapliga projekt ”Eco-calyptic” och ”pLASTOPia”, där han navigerar mellan psykologi, sociologi, antropologi och miljöstudier.

Seçkin har en BA, MA och doktorsexamen i konst. För att bredda sin konstnärliga praktik har han också en BA sociologi och statsvetenskap, en MA i kulturantropologi, och en doktorsexamen i det tvärvetenskapliga programmet för medier, kultur och urbana studier. Seçkin undervisar på Üniversitesi, och har presenterat sina verk i flera separatutställningar, internationella biennaler och symposier, samtidigt som han kuraterat utställningar i Europa och Mellanöstern.

English

Artist in Residence, Stockholm, June 15 – August 27,  2023

Seçkin Aydın

Seçkin Aydın is a Kurdish artist and academic based in Berlin and Diyarbakır. Since 2020, his work has focused on alternative lifestyles, social systems, and economic models, as explored in research projects such as ”Repairing the Future,” ”Degrowth Food and Fashion,” ”Slow Violence and Slow Hope,” and ”Degrowth Artivism.”

Departing from the conceptual framework of Slow Violence and Slow Hope, Seçkin inquires about promising alternative lifestyles while addressing the increasingly prevalent personal and collective experience of eco-grief and eco-anxiety. During his residency at IASPIS, he will continue his current transdisciplinary projects ”Eco-calyptic” and ”pLASTOPia,” navigating the intersections of psychology, sociology, anthropology, and environmental studies.

To broaden his artistic perspective, he further pursued a BA in Sociology and Political Science, an MA in Cultural Anthropology, and a Ph.D. in the Interdisciplinary Program of Media, Culture, and Urban Studies. Seçkin has showcased his works through numerous solo exhibitions, international biennials, and symposiums, while also curating exhibitions across Europe and the Middle East.