Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Safaa Erruas

Residensstipendiat i Stockholm, 1 juni – 28 augusti 2023

Safaa Erruas är en konstnär baserad i Tetouan, Marocko. Hennes arbete kan ses som en närgående undersökning av materials fysiska egenskaper och de gester vi utvecklar i kontakt med dem. Genom monokroma mikrosensationer utforskar Erruas veck, revor och ruiner, där släthet och strimmighet konfronterar varandra. Från skarpa ytor och brutna linjer väcker hennes verk intensiva minnesbilder av kroppen, vare sig det är en frånvarande kropp, en smärtfylld kropp eller en kropp utan land. Genom ljus och skuggor, öppenhet och det stängda, så betraktar Erruas sitt konstnärskap som en personlig resa av tolkning och förståelse – ett sökande genom vilket hon hoppas förstå världen och det samhälle hon verkar i.

Safaa Erruas

På IASPIS kommer hon fortsätta sin utforskning av materialitet, tillhörighet, samt betydelsen och relationen mellan hem och gränser.

Safaa Erruas studerade konst vid Institut National des Beaux-Arts (INBA) i Tetouan. Hennes verk har visats på Fishmarket (Muttrah, 2023), Dominique Fiat Gallery (Madrid, 2023), L’Atelier 21 Gallery (Casablanca, 2022), Cobra Museum (Amsterdam), MACAAL Museum (Marrakech, 2021), PNCA (Islamabad, 2021), Museum Reina Sofia (Madrid, 2021), Casula Powerhouse Arts Centre (Liverpool, Australien, 2018) och Flach Gallery (Stockholm, 2018).

English

Artist in Residence, Stockholm, June 1 – August 28,  2023

Safaa Erruas

Safaa Erruas is an artist based in Tetouan, Morocco. Her work is dedicated to a close examination of the corporeal properties of materials and the gestures we develop in contact with them. Through monochromatic microsensations, Erruas explores folds, cracks, and ruins, where smoothness and striations confront each other. From sharp surfaces and broken lines, her works evoke intense memories of the body, whether it is an absent body, a painful body, or a body without land.

Through an interplay of light and shadow, openness and closure, Erruas considers her artistic practice as a personal journey of interpretation and understanding – a quest through which she hopes to comprehend the world and the society in which she operates.

At IASPIS, she will continue this reflection, conveying certain realities related to human existence and a sense of belonging, as well as exploring the meaning and relation of home and borders.

Safaa Erruas studied Fine Arts at the Institut National des Beaux-Arts (INBA) in Tetouan. Her work has been shown at Fishmarket (Mutrah, 2023), Dominique Fiat Gallery (Madrid, 2023), L’Atelier 21 Gallery (Casablanca, 2022), Cobra Museum (Amsterdam), MACAAL Museum (Marrakech, 2021), PNCA (Islamabad, 2021), Museum Reina Sofia (Madrid, 2021), Casula Powerhouse Art Centre (Liverpool, Australia, 2018), and Flach Gallery (Stockholm, 2018).