Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Renée Petropoulos

Residensstipendiat i Stockholm 4 februari – 29 april 2019

Renée Petropoulos (USA), född 1957 i Los Angeles.

Petropoulos konstnärliga praktik navigerar territoriet mellan abstraktion och representation. Via medel som översättning, närhet och identifikation, historia och makt, skapas relationer som en omformning av perceptionen. Med hjälp av poetiska och strukturalistiska angreppssätt som motsägelsefulla strategier tar hon upp material som en form av identitet. Hon arbetar alltid i ett sammanhang, med metoder som kartläggning, spårning och jämförelser, och i material som måleri, ljud och video.

På Iaspis kommer hon att etablera kontextbaserade projekt, undersöka sin miljö och sin situation. ”Analoga” metoder kan komma att brukas som en överskridande taktik för engagemang. Ett begrundande av Paul Lafargues ”Rätten till lättja” kommer att ingå i hennes aktiviteter. LJUD kommer att alstras.

Renée Petropoulos har kandidatexamen i konsthistoria, islamisk konst från UCLA; och masterexamen i Studio Art från UCLA 2014. ”From the United States to Mexico/From Mexico to the Untied States” presenterades på Commonwealth and Council, Los Angeles, och inkluderade en koreograferad performance. Hon ställde ut ”Monument 1 – conjugation” på Proxy Gallery i Paris 2016. I samarbete med kompositören Greg Lenczycki skapade hon 2016 en CD med ljudarbeten, ”Between Libya, the United States and Scotland”, som släpps 2019. Ett nytt performanceverk, skapat 2016, ”Cheek by Jowl”, framfördes på Hauser Wirth Schimmel i samband med utställningen med kvinnliga skulptörer. Hennes projekt med sin gamla student Amanda Katz släpptes i somras på 7 x 7 (http://7×7.la/semicolon/). Hon har nyligen återvänt från Neapel i Italien där hon arbetat på ett samarbetsprojekt med den neapolitanska forskaren Dr. Denise Spampinato. 2017 på Proxy Gallery, Aten, visade hon den platsspecifika installationen ”Irregular Event”. 2018 kommer hon att producera projekt och performanceverk i samband med MACO i Oaxaca, Mexiko samt vara gästkonstnär på Palm Springs Museum 2019.

Hon deltog nyligen i Saas Feed intensiva sommarworkshop med en Directed Reading-performance och har i höstas deltagit i utställningarna ”Here” på LAMAG och ”Somewhere In Between” på Kellog Art Gallery. Petropoulos har tilldelats 2019 års Santa Monica Artist Fellowship.

reneepetropoulos.tumblr.com

Se videointervju med Renée Petropoulos här

7 x 7

 

English

Renée Petropoulos

Studio grant holder in Stockholm 4 February – 29 April 2019

Renée Petropoulos (USA), b. 1957, Los Angeles.

Petropoulos’ art practice navigates the territory between abstraction and representation. Through means of translation, intimacy and identification, history and power, relationships are taken up as a re-shaping of perception. Employing poetic and structuralist approaches as contradictory strategies, she takes up materials as a form of identity. Always working in-context, mapping, tracking and comparison are some of her means; paint, sound and video are some of her materials.

At Iaspis, she will establish in-context projects, elaborating on her environment and her situation. ‘Analogue’ means may be taken up as a transgressive tactic of engagement. Contemplation of Paul Lafargue’s “The Right to be Lazy” will be included in her activities. NOISE will be made.

Renée Petropoulos has a B.A. in Art History, Islamic Art, UCLA; and an MFA in Studio Art, UCLA 2014. “From the United States to Mexico/From Mexico to the Untied States” was presented at Commonwealth and Council, which included a choreographed performance. She exhibited “Monument 1 – conjugation” with the Proxy Gallery in Paris in 2016. In 2016, she created a CD of sound work, “Between Libya, the United States and Scotland”, with composer Greg Lenczycki which will be released in 2019. A new performance work created in 2016, “Cheek by Jowl”, performed at Hauser Wirth Schimmel in the courtyard responding to the Women Sculpture exhibition. Her project with her former student, Amanda Katz was released this summer in 7 x 7 (http://7×7.la/semicolon/). She recently returned from Naples, Italy where she has been working on a collaborative project with Neapolitan scholar Dr. Denise Spampinato. In 2017, with the Proxy Gallery, Athens, she exhibited “Irregular Event”, a situation-specific installation. In 2018, she will be producing a project and performance in conjunction with the MACO in Oaxaca, Mexico as well as being a guest artist at the Palm Springs Museum in 2019.

She recently participated in the Saas Fee intensive Summer Workshop with a Directed Reading performance and has been included this fall in exhibitions “Here” at LAMAG and “Somewhere In Between” at the Kellog Art Gallery. Petropoulos is the 2019 recipient of the Santa Monica Artist Fellowship.

reneepetropoulos.tumblr.com

Watch video interview with Renée Petropoulos here

7 x 7