Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Raha Rastifard

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2021

Raha Rastifard. Född 1974 i Iran. Bor och arbetar i Stockholm. Raha Rastifard är en iransk-tysk konstnär.

I min konst finns spår av tvärkulturella, poetiska och historiska inslag. Min konst har ingen nationalitet, jag tror starkt på interkulturalism och därför är budskapet i min konst främst universellt.

Foto: Raha Rastifard

Jag arbetar i olika konstdiscipliner och använder olika medier, från måleri och grafik till fotografi, skulptur och offentlig konst.

Jag har ställt ut på Victoria and Albert Museum i London i samband med att jag nominerades till Freedom to Create-priset, Pergamonmuseet i Berlin och i flera andra städer världen över, till exempel New York, Björneborg, Avesta, Tokyo, Delhi och Shanghai.

De unika möjligheterna på IASPIS vill jag använda för att närmare studera i synnerhet den persiska geometrins och mer generellt andra geometriers avtryck i konst och byggnadskonst.

Tack vare denna möjlighet kan jag fördjupa min kunskap om geometrier i konsthistorien. Det kan hjälpa mig att vidareutveckla de tekniker jag bemästrat under de år jag arbetat med geometrier och även utveckla nya tekniker.
De senaste åren har min konst verkligen påverkats starkt av geometrier. Det är ingen överdrift att säga att det på sätt och viss blivit ett kännetecken i mina verk.

Kandidatexamen i fri konst, konsthögskolan i Teheran.
Två magisterexamen i Europas och Mellanösterns konsthistoria, och iranska studier, Freie Universität Berlin.
Projektstudier i fri konst för yrkesverksamma konstnärer, Konstakademien, Stockholm.
Senaste offentliga konstprojekt:
Femte Elementet, Östergötlands museum i Linköping, 2020
Himmelspassagen, tunnel under Tycho Hedéns väg i Uppsala, 2021

raharastifard.com

wikipedia.org/Raha_Rastifard

 

English

Raha Rastifard

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 30 September 2021

In Raha Rastifard´s work, we find traces of transcultural, poetic and historical elements. Affirming interculturalism, she works with messages that she considers universal, navigating between disciplines and applying different mediums to her art-works – from painting and printing to photography, and sculpture. In recent years, Geometry has had a strong influence in her work.

During her residence at IASPIS, Raha will further study Persian geometries’ footprints in particular, and geometries in general in the art world and the architectural design. She aims to further develop techniques mastered during the years of working with geometries, to come to new techniques.

Raha Rastifard is an Iranian-German artist with a BA in fine arts from the National University of the Arts in Tehran; two MAs in European and Middle Eastern art history and Iranian studies, from the Freie Universität Berlin; and Project Studies in Free Art for Professional Artists, Royal Academy of Fine Arts, Stockholm. She has exhibited at the Victoria Albert Museum in London in connection with her nomination for the Freedom to Create prize; the Pergamon Museum in Berlin; and several other cities including New York, Pori, Avesta, Tokyo, Delhi and Shanghai. Latest public art projects include: The Fifth Element, Östergötland Museum in Linköping, Sweden, 2020; and Himmels Passagen, tunnel under Tycho Hedéns väg Uppsala, Sweden, 2021.

raharastifard.com

wikipedia.org/Raha_Rastifard