Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Post Workers Theatre

Residensstipendiater i Stockholm, 27 november 2023 – 28 februari 2024

Post Workers Theatre (Demitrios Kargotis, Dash Macdonald och Nicholas Mortimer) är en designtrupp bildad 2018 i Storbritannien. Truppen undersöker framtiden för politiskt engagerade framträdanden och omtolkar historiska former av kreativt motstånd för en samtida kontext. PWT studerar och uppdaterar den historiska arbetarteatern och folkkonst för att adressera ojämlikheter på den moderna arbetsmarknaden och i samhället i stort. Genom kollektivt skrivande, framträdanden, kostymer och scenproduktion skapar kollektivet möjligheter för arbetare och samhällsgrupper att diskutera och utmana sina livsförhållanden och föreställa sig dem på annat sätt.

Post Workers Theatre

Under sin vistelse på IASPIS kommer PWT att börja arbeta med en ny grotesk folkföreställning, ”The Birdie Dance Macabre”, som kombinerar dockteater, ljudkonst, kostym och scenografi. Genom reflektioner över Marx monstruösa metaforer, snabbmatsindustrin och prekära arbeten kommer PWT att utveckla forskning kring ”frankenchicken” som en symbol för vad som händer när makt och pengar förenas för att förvandla den naturliga världen till en vinstmaskin. PWT kommer att undersöka sätt att remixa och omvandla den allegoriska Danse Macabre, en memento mori som beskrev en social nivellering från medeltiden, med 1970-talets vurm för kycklingdans skapad av The Tweets novelty record ”The Birdie Song”. PWT är intresserade av sätt att omgestalta dessa tidigare deltagande narrativa enheter som ett sätt att adressera den levda erfarenheten av osynliga arbetare inom den industriella livsmedelsproduktionen och distributionen.

Genom sitt arbete som ett multidisciplinärt kollektiv producerar Post Workers Theatre en bredd av samhällsengagerade projekt och ställer ut internationellt. Nyliga projekt inkluderar ”Slade Green Goes Marching on”, beställt av Three Rivers (2023). ”Autohoodening: The Rise of Captain Swing” vid Luleå Arts and Craft Biennale (2022): ”The Ballad of Goodwill or The Lecturers Lament at the Demise of Goodwill in the Neoliberal University” vid Allmänningen (The Common Room), Göteborgs universitet (2021). ”Protesteroo” vid Tate Exchange-programmet på Tate Liverpool (2019).