Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Niklas Holmgren

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2020

Niklas Holmgren. Född 1974 Lycksele. Bor och arbetar i: Stockholm.

Niklas Holmgren tog en konstnärlig magisterexamen på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2001. Hans måleri kännetecknas av hyperrealistiska avbildningar som anspelar på hans tidigare arbete som filmregissör och manusförfattare. Hans associationsrika tablåer är utformade som en rad ögonblicksfragment ur vardagslivet och skildrar inneboende spänningsfält och flyktiga sinnestillstånd.En extrem noggrannhet med ljus och färg utgör fokuspunkten i hans konstnärskap, där han strävar efter att avslöja det som vanligen förblir i det fördolda.

Alexander rörelse, oil on canvas, 57x40cm, 2018, Foto: Niklas Holmgren

Under vistelsen på Iaspis ska han – i ett försök att komma ännu närmare sin egen verklighet – arbeta vidare med en serie målningar som skildrar hans närmaste relationer. Genom att undersöka ett ögonblick i nuet hoppas han även knyta an till det förflutna.

Utbildning:
Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, 1995-2001

Utställningar:
The family Show (grupputställning, Gallery Steinsland Berliner, Stockholm), 2019
Enskilda samtal (grupputställning, GELB, Stockholm), 2019
Stockholm Design Week (grupputställning, Layered, Stockholm), 2019
Interiör (separatutställning, Domeij Gallery, Stockholm), 2018
Autumn Sweater (grupputställning, Alma, Stockholm), 2017

Filmverk:
Introduktion till ett gruppboende (Silverosa Film), 2014
Labyrinth within (B-Reel), 2012
Främmande land (Dolly Pictures), 2010

nholmgren.com

 

English

Niklas Holmgren

Studio grant holder in Stockholm 1 april – 30 september 2020

Niklas Holmgren. Born 1974 in Lycksele. Lives and works in: Stockholm.

Niklas Holmgren finished his MFA at the Royal Institute of Art in Stockholm in 2001. His practice as a painter is characterized by hyperrealistic renditions that alludes to his previous work as a film director and scriptwriter. His evocative tableaus derive as a series of momentary fragments from everyday life, depicting inherent tensions and transient states of mind. As such, a painstaking approach with light and colour becomes a focal point in his practice, which sets out with the feat of unveiling what is generally concealed within.

During his stay at Iaspis he will continue working on a new series of paintings depicting his closest relationships, hereby trying to get even closer to his own reality. By examining a moment in the present, he also hopes to connect with the past.

Education:
Royal Academy of fine arts, Stockholm, 1995-2001

Exhibitions:
The family show (Group show, Gallery Steinsland Berliner, Stockholm) 2019
Enskilda samtal (Group show, GELB, Stockholm) 2019
Stockholm Design Week (Group show, Layered, Stockholm) 2019
Interiör (Solo show Domeij Gallery, Stockholm) 2018
Autumn Sweater (Group Show, Alma, Stockholm) 2017

Film-works :
Introduktion till ett gruppboende (Silverosa Film) 2014
Labyrinth within (B-Reel) 2012
Främmande Land (Dolly Pictures) 2010

nholmgren.com