Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mikaela Steby Stenfalk

Residensstipendiat i Stockholm 1 februari – 27 april 2023

Mikaela Steby Stenfalk är en konstnär, med bakgrund inom arkitektur och formgivning, som är baserad i Stockholm. I skulpturala verk, bild, text och rum rör hon sig mellan begrepp som kulturarv, (digital) representation och det offentliga rummet. Det kollektiva, fragmenterade minnet inom såväl institutionella som inofficiella och efemära arkiv är ofta utgångspunkter för hennes arbete, där relationen mellan bild, objekt och plats undersöks.

porträtt av konstnären

Foto: Nik Vlasov

Efter sina examina inom arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan och visuell kommunikation vid Design Academy Eindhoven har Mikaela bland annat tilldelats Arvets arkitekturpris genom Svensk Form och Världsarvsstipendiet av UNESCO/Världsarvet Hälsingegårdarna, samt arbetat som intendent på ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Hennes verk har visats på platser som Venedigs konstbiennal, Galeria e Bregdetit i Albanien, Villa Eläintarha i Helsingfors, Onomatopee in Eindhoven, Waag Society i Amsterdam, ArkDes och Konstakademien i Stockholm.

https://mikaelastebystenfalk.com

English

Mikaela Steby Stenfalk

Artist in Residence, Stockholm, 1 February – 27 April 2023

Mikaela Steby Stenfalk is a designer, architect and artist based in Stockholm, Sweden. In sculptural works, images, texts and spaces, she navigates concepts such as cultural heritage. (digital) representation and the public sphere. The collective, fragmented memory of institutions and unofficial and ephemeral archives often form the starting point for her practice, which explores the relationship between image, object and place.

After graduating in architecture from the Royal Institute of Technology, and in visual communication from the Design Academy Eindhoven, Mikaela has been awarded the Arvet architecture prize by Svensk Form and the World Heritage Scholarship by UNESCO/Decorated Farmhouses of Hälsingland. She has also worked as a curator at ArkDes – the Swedish Centre for Architecture and Design. Her works have been exhibited at the Venice Biennale, Galeria e Bregdetit in Albania, Villa Eläintarha in Helsinki, Onomatopee in Eindhoven, Waag Society in Amsterdam, ArkDes and the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm.