Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Matteo Locci and Başak Tuna

Residensstipendiater i Umeå 15 augusti – 15 november 2022

Matteo Locci och Başak Tuna är grundare av kollektivet Funduk och arbetar och bor mellan Rom och Istanbul. Funduks undersökande praktik bygger på en performativ undersökning av stadsmiljöer bestående av tre element; en designorienterat förhållningssätt inom materialutforskning, en situerad performativ metod för att utforska sammanhang och sociala nätverk, en teoretiskt driven diskussion som reflekterar över den kunskap som genereras från genomförda performance. Under hösten kommer konstnärerna att utveckla en platsspecifik explorativ performance i Umeå kopplad till urban perception, dold historia och arkitektonisk uppskattning.

Mobilkran med två personer fotografera mot himmel

What is that light in the sky? Foto: Maximilian Lehner

Matteo Locci är en arkitekt och multimediakonstnär, grundare av det romerska kollektivet Ati suffix. Başak Tuna är en kritisk designer som utexaminerades från Design Academy Eindhoven. De slog sig 2019 ihop som en duo och senare som en trio i kollektivet Funduk tillsammans med curatorn Maximilian Lehner.

matteolocci.com

basaktuna.com

 

English

Matteo Locci and Başak Tuna

Studio grant holder in Umeå 15 August – 15 November 2022

Matteo Locci and Başak Tuna are co-founders of the practice Funduk, working and living between Rome and Istanbul. Funduk’s research is based on a performative investigation of urban environments made of three elements; a design approach towards material exploraton, a situated performative approach to explore contexts and social networks,a theoretically driven debate that reflects on the knowledge generated from the performances. During their stay this autumn the artists will develop a site specific explorative performance in Umea connected with urban perception, hidden history and architectural appreciation.

Matteo Locci is an architect and multimedia artist, co-founder of the Roman collective Ati suffix. Başak Tuna is a critical spatial practitioner graduated from Design Academy Eindhoven. They teamed up in 2019 as a duo and later as a trio in the funduk collective with curator Maximilian Lehner.

matteolocci.com

basaktuna.com