Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mark Frygell

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2021

Mark Frygell. Född i Umeå 1985- Bor och arbetar i: Stockholm.

Med min konst vill jag utmana föreställningen om det som vanligen kallas finkultur och populärkultur. Det senaste året har jag i mitt konstnärskap undersökt förhållandet mellan mytologi och fantasi i konsthistorien, individuellt och mer generellt.

Foto: Mark Frygell

Jag använder samlandets, sorterandets och skissandets processer som forskningsmodell för att intuitivt producera verk som remixar tecken och det betecknade ur mainstreamkultur, konsthistoria och folkkonst. Vad som förefaller vara en udda och föreställande expressionism är innerst inne en utforskning av material, komposition och referenser där bildvärldens utveckling är resultatet av att jag rotar runt i vårt kollektiva omedvetnas sopor och presenterar mitt eget perspektiv på fynden.

Jag planerar att fortsätta med detta på Iaspis och beroende på vilka möjligheter som finns även arbeta med nya medier vid sidan om mitt måleri.

Mark Frygell är född 1985 i Umeå och har studerat på konsthögskolan i Umeå och Akademie der bildenden Künste i Wien. Hans konst har visats på bland annat Moderna Museet i Stockholm, ZKU i Berlin, Västerbottens museum i Umeå, Galleri Andréhn-Schiptjenko i Stockholm, Galleri Thomassen i Göteborg och Chart Art Fair i Köpenhamn. Sedan 2018 representeras han av Galleri Andréhn-Schiptjenko i Stockholm och Paris.

markfrygell.com

 

English

Mark Frygell

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 30 September 2021

Mark Frygell´s work challenges our notion of what is commonly referred to as high and low culture. Recently, his practice explores the relationship between mythology and fantasy in art history, individual reference and the broader collective context. Mark uses the process of collecting, sorting and sketching as research to intuitively produce work. He remixes signs and signifiers from the peculiarities of mainstream culture, art history and folk art. What presents itself as an odd figurative expressionism is, in its core, an exploration of material, composition and references where the visual world unfolding is a consequence of digging through the bin of our collective unconsciousness, presenting it from his individual perspective.

During his residence at IASPIS, Mark wants to work with a new medium in tandem with his usual practice.

Mark Frygell studied at The Academy of Fine Art Umeå, Sweden and Akademie der bildende Künste in Vienna, Austria. His work has been shown at Moderna Museet in Stockholm; ZKU in Berlin; VästerboWens Konstmuseum in Umeå; Galleri Andrehn Schiptjenko in Stockholm; Galleri Thomassen in Gothenburg; Chart Art Fair in Copenhagen; among others. Since 2018 he is represented by Galleri Andrehn Schiptjenko in Stockholm and Paris.

markfrygell.com