Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Margaux Schwab

Residensstipendiat i Umeå, 1 april – 30 juni 2024

Margaux Schwab är född 1989 i La Tour-de-Peilz, Schweiz. Bor och arbetar i Vevey, Schweiz, och Berlin, Tyskland. Hon är verksam som kulturproducent och curator i gränslandet mellan konst, ekologi och besöksnäring, och ger prioritet åt rum utanför galleriväggarna. 2016 grundade hon foodculture days, en plattform för kunskapsdelning kring matekologi och livsmedelspolitik i Vevey. foodculture days fungerar som en katalysator för samtal och handling genom krav på miljö och samhälle och använder ett biennalformat som ger rum åt en mångfald kreativa och kulinariska interventioner, samt territoriell forskning på fältet. I september 2023 drog foodculture days även igång det redaktionella projektet Boca A Boca.

Margaux Schwab

Under IASPIS-vistelsen kommer den schweizisk-mexikanska curatorn att inrikta sin forskning på föreställningar kring gästfrihet, gemytlighet och tillgång till kultur, där mat betraktas som ett närande konceptuellt och diskursivt material. I en uppvärdering av kök, marknadsplatser, fält och andra offentliga platser som rum för överföring av kunskap och kunnande intresserar sig Schwab för hur konsten kan återupprätta vår kontakt med dessa territorier på ett meningsfullt sätt.

Efter examen i restaurang- och hotellkunskap på Hotellskolan i Lausanne, Schweiz, flyttade hon till Berlin 2015 där hon började arbeta inom kulturområdet.

2016 grundade hon foodculture days, en plattform för kunskapsdelning kring matekologi och livsmedelspolitik i Vevey. 2023 började hon studera för ett CAS (Certificate of Advanced Studies) i kulturpolitik och kulturpraktik på universitetet i Lausanne, Schweiz. Hon är en av tre curatorer i det treåriga konstnärliga och vetenskapliga forskningsprojektet Fungi Cosmology, med stöd från Pro Helvetia. Fungi Cosmology är ett internationellt, gränsöverskridande forskningsbaserat projekt med konstnärer, vetenskapspersoner och curatorer från Brasilien, Chile och Schweiz.

www.foodculturedays.com