Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mapping the Unjust City

Residensstipendiater i Stockholm 1 oktober 2019 – 31 mars 2020

Mapping the Unjust City / Vem äger staden är ett kollektivt arbete som handlar om kartläggningar, motberättelser och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön.

Genom att utforska dolda lager i staden, såsom finansiella flöden och relationen mellan offentligt och privat, öppnas samtal om vem staden är till för och vad den skulle kunna vara. Centralt i gruppens arbete är att identifiera kognitiva och pedagogiska utmaningar kring förståelsen av ägande och det gemensamma. Genom estetiska strategier – som exempelvis motkartor, ljudverk och digitala verktyg – dela kunskap om ägandeförhållanden i lokala stadsdelscentrum och torg.

Foto: Mapping the Unjust City

Under tiden på Iaspis ligger fokus på utforskandet av nya gestaltningsformer och metoder som kan bidra till kunskap om icke-linjära relationer i stadsrummet, och en förståelse av ägande och ekonomier bortom kvantitativa begrepp.
Mapping the Unjust City / Vem äger staden bildades 2015 efter att medlemmarna gått postmaster-kursen Mejan Arc på Kungl. Konsthögskolan. Deras gemensamma arbeten har tidigare visats på bland annat ArkDes, Index Foundation och Marabouparken konsthall.

Gruppen består av konstnär och Iaspis-stipendiat Paula Urbano (f. 1980), tillsammans med Maryam Fanni, Elof Hellström, Åsa Johansson och Sarah Kim.

mdgh.se

 

English

Mapping the Unjust City

Studio grant holders in Stockholm 1 October 2019 – 31 March 2020

Mapping the Unjust City / Who Owns the City is a collective work about mapping, counter-narratives and visualisations of ownership in relation to the built environment.

By examining hidden urban strata, such as financial flows and the relationship between public and private, dialogues arise on whom the city is for and what it could be. A central feature of the group’s work is to identify cognitive and educational challenges in the understanding of ownership and collectivity, and using aesthetic strategies – such as counter-maps, audio works and digital tools – to share knowledge about ownership structures in local urban centres and plazas.

During the period at Iaspis, the focus will be on exploring new presentation forms and methods that could contribute to knowledge about non-linear relationships in the urban space, and foster an understanding of ownership and economies beyond quantitative concepts.

Mapping the Unjust City / Who Owns the City  was founded in 2015, after the members had completed the post-master’s course Mejan Arc at the Royal Institute of Art. Joint projects have previously been shown at ArkDes, Index Foundation and Marabouparken Konsthall.

The group consists of the artist and Iaspis art grant recipient Paula Urbano (b 1980), together with Maryam Fanni, Elof Hellström, Åsa Johansson and Sarah Kim.

mdgh.se