Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Lisa Trogen Devgun

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2021

Lisa Trogen Devgun. Född 1984 i Norrköping. Bor och arbetar i Stockholm.

Min konstnärliga praktik grundar sig i den globala logistikens funktion och estetik, vars inflytande jag menar genomströmmar hela vårt samhälle. De senaste åren har jag arbetat med material från logistikområdet såsom lastpallar och containers i plast och min praktik har vidgats från renodlade installationer av readymades till att innefatta andra mer eller mindre osynliga system som bär upp vårt sätt att leva. I större skulpturala installationer använder jag t.ex. fotografi och video för att synliggöra automatiserade system och produktionsled där människan är frånvarande.

Solutions Available 25, Foto: Lisa Trogen Devgun

Under min tid på IASPIS kommer jag lägga fokus på att materialisera den mänskliga handens närvaro inom logistiken.

Lisa Trogen Devgun har en MFA från Kungliga konsthögskolan (2020) och en BFA från Konstfack (2015). Senaste medverkan Leaking Container, Index Festival 2020, Stockholm, Kungliga Konsthögskolans Avgångsutställning, Konstakademien, Stockholm 2020,  objects of horror, Vera Baxer, Stockholm 2019,  DELAY STRUCTURE, Gislaveds konsthall, 2019-2020.

lisatrogendevgun.com

 

English

Lisa Trogen Devgun

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 30 September 2021

Lisa Trogen Devgun´s practice is based on the function and aesthetics of global logistics, the influence of which she believes permeates our entire society. In recent years, Lisa has worked with materials from the logistics sector, including pallets and plastic containers, and her practice has expanded from pure installations of readymades to other more or less invisible systems that underpin our way of life. Her large sculptural installations incorporate photography and video, to reveal automated systems and production chains where human beings are absent.

During her residence at IASPIS, Lisa will focus on materialising the presence of the human hand in logistics.

Lisa Trogen Devgun has an MFA from the Royal Institute of Art (2020), and a BFA from Konstfack University College of Arts, Crafts and Design (2015), Stockholm. Recently, she participated in Leaking Container, Index Festival 2020, Stockholm; Royal Institute of Art Graduation Show, Royal Academy of Fine Arts, Stockholm 2020; objects of horror, Vera Baxer, Stockholm 2019; DELAY STRUCTURE, Gislaveds konsthall, 2019–2020.

lisatrogendevgun.com