Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Lap-See Lam

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2021

Lap-See Lam uppmärksammar kulturhistorien för de alltmer sällsynta kinesiska restaurangerna i Sverige som har ett nära samband med de globala spåren av den Hongkongkinesiska diasporan. Med fiktionen som verktyg och restaurangernas speciella inredningsestetik som formspråk undersöker Lam hur platsbegreppet bygger upp föreställningar om kulturell identitet och tillhörighet. Med hjälp av VR, 3d-skanning, 3d-utskrifter och annan teknik skapar Lam komplexa, omslutande och poetiska miljöer.

Lap-See Lam, Foto: Fredrik Funck

Under arbetsvistelsen på Iaspis tänker hon producera verk till en kommande separatutställning på Bonniers Konsthall, som öppnar våren 2022.

Hennes konst har presenterats i bland annat följande sammanhang: Magasin III, Stockholm (2021); samlingsutställningen på Moderna Museet, Stockholm (2019–2020); Galerie Nordenhake, Stockholm (2020); Performa 19-biennalen, New York (2019); Fondation Cartier, Paris (2019); Moderna Museet, Malmö (2019–2018); och Luleåbiennalen (2018). 2021 tilldelades hon DN:s Kulturpris.

lapseelam.com

 

English

Lap-See Lam

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 30 September 2021

Lap-See Lam draws attention to the cultural history of increasingly-scarce Chinese restaurants in Sweden, which are intimately intertwined with the imprints of the Hong Kong-Chinese diaspora across the world. Using fiction as a tool and the particular interior aesthetics of the restaurants as a formal language, Lam considers how the concept of a place constructs notions of cultural identity and belonging. Lam utilises technologies including VR, 3D-scanning and 3D-printing to create complex, immersive and poetic environments in her work.

During her residence at IASPIS, Lap-See plans to produce works for an upcoming solo exhibition at Bonniers Konsthall that opens in spring 2022.

Lap-See Lam´s work has been presented at venues including Magasin III, Stockholm (2021-2021); the collection exhibition at Moderna Museet, Stockholm (2019-2020); Galerie Nordenhake, Stockholm (2020); Performa 19 Biennial, NY (2019); Fondation Cartier, Paris (2019); Moderna Museet, Malmö (2019-2018): and Luleå Biennial (2018). In 2021 she was awarded the Dagens Nyheter Culture Prize.

lapseelam.com