Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Krolikowski Art

Residensstipendiater i Stockholm 2 augusti – 13 november 2021

Konstnärsduon Krolikowski Art är konstvärldens Bonnie och Clyde, oskiljaktiga, till och med i sängkammaren. Som agenterna Fox Mulder och Diana Scully pendlar de mellan naivitet och skepsis, konstnärlig fantasi och vetenskapliga fakta. De intresserar sig bland annat för alternativa sätt för mänsklig kommunikation, utopiskt tänkande och de psykologiska sidorna av globala förändringar – frågor som de behandlar i analogt fotografi och video, installationer, nya medier och performanceverk. I målsättningen att utforska mänskliga relationer i den postpostmoderna epok som formas av metakrisen rör sig konstnärerna mellan nostalgiska uttryck från det förflutna och framtida design. I samtidsfilosofiska termer är duons konst metamodernistisk, ironisk och naiv: romantisk men också konceptuell. Konstnärsparet har även utforskat samtida bildkonst, inte minst fotografi, och skrivit kritiska artiklar och föreläst om samtidsfilosofi och samtidskonst.

Alexandra Krolikowska och Alexander Krolikowski, Foto: Dan Balashov

Under arbetsvistelsen på Iaspis planerar duon att med hjälp av analoga medier som film, video och radio fortsätta undersöka olika aspekter av mänsklig kommunikation i den digitala tidsåldern, med särskilt fokus på den moderna världens dikotomier, motsägelser och kontraster samt hur samtidskonsten kan bejaka kontrasterna på ett konstruktivt sätt. De globala omvälvningarna i geopolitik och miljö inspirerar dessutom duon till att reflektera kring definitionen av tillit i post-sanningens tidsålder och hur väder och klimatförändringar påverkar mänskliga relationer, frågor som kommer att införlivas i framtida projekt.

Alexandra Krolikowska (f 1990 i Donetsk)

Interdisciplinär konstnär, forskare och psykolog. Inspirerad av konstens omformande funktioner i allmänhet och fotografiets terapeutiska verkan i synnerhet. Arbetar mest med frågor kring minnets mekanismer, perception och olika former av mänsklig kommunikation i den postdigitala tidsåldern.

Alexander Krolikowski (f 1982 i Donetsk)

Arbetar med konceptkonst, även verksam som föreläsare och filosof. Han är intresserad av informationskrigföring, religiösa och politiska studier och samtidsestetik. Inspirerad av studier i postpostmodern kulturteori fokuserar han på framtida formgivning och jakten på en ny ärlighet.

Duons konst har bland annat presenterats på Mystetskyi Arsenal, Izolyatsia, Dymchuk Gallery, Asortymentna Kimnata (Ukraina), Sopa Gallery (Kosice, Slovakien), Ford Otosan Culture Centre (Golcuk, Turkiet) och Korea Foundation Gallery (Söul, Sydkorea). De har även deltagit i Odessabiennalen för samtidskonst (2017, Ukraina) och Bangkokbiennalen för samtidskonst (Cloud Nine-paviljongen, 2020). Duon har dessutom varit stipendiater inom ramarna för gästkonstnärsprogrammen på PRAM Studio (2017, Prag, Tjeckien), KAIR (2019, Kosice, Slovakien) och Detali (2019, Ivano-Frankivsk, Ukraina).

Hemsidor:
im-creator.com/free/krolikowskiart/krolikowski_art
krolikowskiart.tumblr.com/

Facebook: Krolikowskiart

Instagram: Krolikowskiart

 

English

Krolikowski Art

Studio Grant holders in Stockholm 2 August – 13 November 2021

The Krolikowski Art duo are the Bonnie and Clyde of the art world, who are never apart, even in bed. Like agents Fox Mulder and Diana Scully, they oscillate between naivety and scepticism, between artistic fantasy and science facts. Their interest revolves around such subjects as alternative ways of human communication, utopian thinking and the psychological aspects of global changes. These subjects are raised by the duo through analogue photography and video, installation, new media and performance. Aiming to research human relationships in the post-postmodern era shaped by the meta-crisis, the artists alternate between nostalgic forms inherent to the past and the future’s design. The works by the duo are what contemporary philosophers describe as metamodernist, ironic and naive, romantic and conceptual at the same time. The duo has also researched contemporary visual arts, especially photography, writing and lecturing on critical articles on the contemporary philosophy and art.

During the Iaspis residency, the duo plans to continue examining aspects of human communication in the digital era through analogue mediums such as cinematography, video, and radio, focusing especially on the dichotomy, contradictions and polarities of the modern world, and on how contemporary art can embrace these polarities in a constructive way.  In addition, the global geopolitical and environmental changes inspire the duo to reflect on the definition of trust in a post-truth era, and how weather and climate change affect human relations. These subjects will be integrated with their future projects.

Alexandra Krolikowska (1990, Donetsk)

An interdisciplinary artist, researcher and psychologist. Inspired by the transformative functions of art in general, and the therapeutic force of photography in particular. Mostly works with issues of mechanisms of memory, perception and forms of human communication in the post-digital era.

Alexander Krolikowski (1982, Donetsk)

Works in the field of conceptual art, also a lecturer and philosopher. His interest revolves around information warfare, religious and political studies and contemporary aesthetics. Inspired by the study of post-postmodern cultural theory, he focuses on future design and the quest for a new sincerity.

The duo’s works have been featured by the Mystetskyi Arsenal, Izolyatsia, Dymchuk Gallery, Asortymentna Kimnata (Ukraine),  Sopa Gallery (Kosice, Slovak Republic), Ford Otosan Culture Centre (Golcuk, Turkey), Korea Foundation Gallery (Seoul, Republic of Korea) and many others. Also, the duo participated in the Odessa Biennale of Contemporary Art (2017, Ukraine) and the Bangkok Biennale of Contemporary Art (Cloud Nine Pavilion, 2020).  In addition, the artists have been grant-holders within artist in residence programmes at the PRAM Studio (2017, Prague, Czech Republic), KAIR (2019, Kosice, Slovak Republic), and Detali (2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine).

Websites:
im-creator.com/free/krolikowskiart/krolikowski_art
krolikowskiart.tumblr.com/

Facebook: Krolikowskiart

Instagram: Krolikowskiart