Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Katrine Skovsgaard

Residensstipendiat i Göteborg, 2 april – 2 juni 2023

Katrine Skovsgaard är en dansk konstnär som bor och arbetar i Köpenhamn och London. Hennes konst kretsar kring hälsa och omsorg i en utforskning av hur kronisk huvudvärk kan uttryckas eller översättas med taktila och dialogiska medel. Hon lyfter fram egna upplevelser av kronisk huvudvärk med en relationellt och materiellt engagerad praktik, där medicinsk kunskap sonderas med taktila medier som till exempel gobelänger, mattor, installationer och dialogiska samspel för att förmedla den mångskiktade upplevelsen av kronisk huvudvärk.

porträtt av konstnären

Katrine Skovsgaard vid Röhsska museum. Foto: Kristin Lidell

Under arbetsvistelsen på Röhsska museet kommer hon att undersöka hur sinnesorgan som aktiveras av konstmaterial och konstverk som formats och aktiverats av kroppar kan underlätta och ifrågasätta samtal, värderingar och etablerade hierarkier i medicinska möten. Utifrån museets samling kommer hon att samarbeta med lokala kollegor och med personer som bevittnar, behandlar eller upplever kronisk smärta.

Katrine Skovsgaard är doktorand på Royal College of Art, London, där hon tog en masterexamen 2021. Hon har en konstnärlig magisterexamen från Det Fynske Kunstakademi, Odense, från 2016, och har tilldelats Sven Dalsgaards Legat till unga experimentella konstnärer och 15. Juni Fondens Hæderspris samt HIGH Prize of Creative Excellence. Hennes verk har visats på till exempel Brandts, c4 Projects, Art Week i Köpenhamn, Kunsthal Aarhus, Middelfart Museum och Psykiatrien i Region Syddanmark, Montez Press Radio, Sorø Kunstmuseum, Southwark Park Galleries, Vollsmose Kulturhus.

https://www.katrineskovsgaard.net/en/Home

English

Katrine Skovsgaard

Artist in Residence, Göteborg 2 April 2023 – 2 June 2023

Katrine Skovsgaard is a Danish artist based and working in Copenhagen, DK and London, UK. Skovsgaard art practice deals with themes of health and care, exploring how tactile and dialogical art might express or translate chronic headaches. She foregrounds lived experiences of chronic headaches by using a relational and materially engaged art practice to interrogate medical knowledge through tactile media, including tapestry rugs, installations and dialogical interactions to convey the multi-layered nature of chronic headache encounters.

During her residency at Röhsska Museum of Design and Craft, Skovsgaard will consider how senses activated by art materials and artworks informed by and activated by bodies enlighten and challenge conversations, values, and established hierarchies in medical encounters. She will work in dialogue with local colleagues, inspired by the museum’s collection, and with people witnessing, treating or experiencing chronic pain.

Skovsgaard is a PhD researcher at Royal College of Art; MA from Royal College of Art 2021; MFA, Fine Art, Funen Art Academy 2016; recipient of the Sven Dalsgaard Honorary Award for young experimental artists and 15 June Foundations Honorary Award and HIGH Prize of Creative Excellence. Her work has been exhibited at Brandts, c4 Projects, Copenhagen Art Week, Kunsthal Aarhus, Middelfart Museum and The Psychiatry in Southern Denmark, Montez Press Radio, Sorø Art Museum, Southwark Park Galleries, Vollsmose Culture House and elsewhere.

https://www.katrineskovsgaard.net/en