Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Joar Nango

Residensstipendiat i Stockholm 11 november – 27 januari 2020

Joar Nango. Född i Alta, Norge 1979. Bor och arbetar i Tromsø, Norge.

Joar Nango är en samisk arkitekt och konstnär som i olika format utforskar rummet och dess relation till koloniala arv och urfolksidentiteter.

Nango samarbetar ofta med olika konstellationer, till exempel FFB (ett arkitektkollektiv som han var med att grunda 2010) och European Everything (en performativ plattform bildad av europeiska konstnärer och hantverkare som inte ser sig själva som företrädare för en europeisk nationalstat). Under arbetsvistelsen på IASPIS kommer Nango att granska Sveriges koloniala historia, mer specifikt genom forskning om arkitekturmaterial på ARKDES och Nordiska museet.

Joar har en arkitektexamen från NTNU i Norge.

English

Joar Nango

Studio grant holder in Stockholm 11 November – 31 December 2019

Born in Alta, Norway 1979. Lives and works in: Tromsø, Norway.

Joar Nango is a sami architect and artist investigating space and its relation to colonial heritage and indigenous identities through various formats.

Nango often works in collaboration through various constellations such as FFB (an architecture collective he was a part of founding in 2010) and European Everything ( a performative platform formed by various european arts and craft people that don’t see themselves as representatives of any european nationstate). For the Iaspis residency Nango will be looking closer at the Swedish colonial history, more specifically through research on architectural material in the archives of ARKDES and Nordiska Museet.

Joar has an architectdegree from NTNU in Norway.