Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

João Felipe Wallig

Residensstipendiat i Stockholm, 2 december 2022 – 15 februari 2023

João Felipe Wallig

João Felipe Wallig är en arkitekt och stadsplanerare från Brasilien. Han är intresserad av inkluderande, gränsöverskridande verk där den arkitektoniska processen kopplas till pedagogisk verksamhet. På senare tid har han forskat kring bevarandet av kulturhistorisk bebyggelse, med pedagogisk och experimentell praktik på renoveringsobjekt.

Han bor idag i Porto Alegre där han är ansvarig för flera arkitekturprojekt, bl a Centro Cultural Vila, Sementes do Plástico, och Latinamerikas första hiphopmuseum som uppförs i regi av en ideell kulturorganisation. Projekten samlar yrkesutövare från olika fält i gränsöverskridande samarbeten där konventionell byggverksamhet korsas med urbanism för att nå samhälleliga mål.

På IASPIS kommer João att fortsätta forska kring pedagogiska och experimentella praktiker inom arkitektur och på byggarbetsplatser. Hans avsikt är att befästa de nya kunskaperna från hans senaste erfarenheter i syfte att presentera resultaten i en artikel, utställning eller praktisk samverkan om arkitektur som pedagogisk process. På det hela genererar dessa erfarenheter ny kunskap och kapital för de berörda parterna. Avsikten med kunskapsproduktionen är dels att påvisa sociala tillgångar, men kan även utgöra en empirisk källa för samråd om lokala, frigörande och dekoloniala praktiker.

João Felipe Wallig har en examen (2012) som arkitekt och stadsplanerare från Escola da Cidade Faculdade de Arquitetura e Urbanismo AEAUSP i São Paulo, Brasilien. Han har en masterexamen i region- och stadsplanering från forskarprogrammet PROPUR på Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Brasilien. Han är en av grundarna till arkitekt- och designfirman Goma Oficina[MN1] , (São Paulo, Brasilien), ordförande i kulturföreningen Vila Flores (Porto Alegre, Brasilien), och biträdande kulturchef [MN2] i Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul (IAB RS).

 

 

 

English

João Felipe Wallig

Studio Grant holder in Stockholm 2 December 2022 – 15 February 2023

João Felipe Wallig is an architect and urban planner from Brazil. He is interested in participative multidisciplinary works that relate the process of architecture to pedagogy practices. His recent research involves preservation of cultural heritage buildings, with educational and experimental practices on restoration work sites.

He is currently living in the city of Porto Alegre were he is responsible for several architectural projects, including Centro Cultural Vila, Sementes do Plástico, and the first Museum of Hip Hop in Latin America promoted by an non-profit cultural association. These works gather professionals from different areas, crossing the conventional practice of architecture with urbanism to achieve their social purpose.

While at IASPIS, João will continue his research on educational and experimental practices in the process of making architecture and on construction work sites. He intends to consolidate the knowledge acquired in his most recent experiences, aiming to share the results in an article, an exhibition or practical interaction on architecture as a pedagogical process. These experiences all generate new knowledge and capital for the agents involved. While attempting to reveal the social assets, the intended production can become an empirical source for consulting about local, emancipatory and decolonial practices.

João Felipe Wallig graduated 2012 as an Architect and Urban Planner from the School of the City – AEAUSP (Association of Teaching Architecture and Urbanism São Paulo, Brazil). He holds a Master’s degree in regional and urban planning from PROPUR /UFRGS (Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil). He is also co-founder of the architecture and design firm Goma Oficina  (São Paulo, Brazil), and president of the Cultural Association Vila Flores (Porto Alegre, Brazil); assistant director of the arts section of Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul (IAB RS).