Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

João Felipe Wallig

Residensstipendiat i Stockholm, 2 december 2022 – 15 februari 2023

João Felipe Wallig

João Felipe Wallig är en arkitekt och stadsplanerare från Brasilien. Han är intresserad av inkluderande, gränsöverskridande verk där den arkitektoniska processen kopplas till pedagogisk verksamhet. På senare tid har han forskat kring bevarandet av kulturhistorisk bebyggelse, med pedagogisk och experimentell praktik på renoveringsobjekt.

Han bor idag i Porto Alegre där han är ansvarig för flera arkitekturprojekt, bl a Centro Cultural Vila, Sementes do Plástico, och Latinamerikas första hiphopmuseum som uppförs i regi av en ideell kulturorganisation. Projekten samlar yrkesutövare från olika fält i gränsöverskridande samarbeten där konventionell byggverksamhet korsas med urbanism för att nå samhälleliga mål.

På IASPIS kommer João att fortsätta forska kring pedagogiska och experimentella praktiker inom arkitektur och på byggarbetsplatser. Hans avsikt är att befästa de nya kunskaperna från hans senaste erfarenheter i syfte att presentera resultaten i en artikel, utställning eller praktisk samverkan om arkitektur som pedagogisk process. På det hela genererar dessa erfarenheter ny kunskap och kapital för de berörda parterna. Avsikten med kunskapsproduktionen är dels att påvisa sociala tillgångar, men kan även utgöra en empirisk källa för samråd om lokala, frigörande och dekoloniala praktiker.

João Felipe Wallig har en examen (2012) som arkitekt och stadsplanerare från Escola da Cidade Faculdade de Arquitetura e Urbanismo AEAUSP i São Paulo, Brasilien. Han har en masterexamen i region- och stadsplanering från forskarprogrammet PROPUR på Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Brasilien. Han är en av grundarna till arkitekt- och designfirman Goma Oficina[MN1] , (São Paulo, Brasilien), ordförande i kulturföreningen Vila Flores (Porto Alegre, Brasilien), och biträdande kulturchef [MN2] i Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul (IAB RS).