Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Jess Myers

Residensstipendiat i Stockholm 4 november 2019-27 januari 2020

Jessica Myers. Födelseår och födelseort: 1990, Plainfield i New Jersey. Bor och arbetar i Brooklyn, New York.

Jess är redaktör för en bokserie om social rättvisa, Taking Freedom, som ska publiceras i samarbete med kanadensiska och amerikanska fackförbundet SEIU, Sage Publications och Community Innovators Lab på Massachusetts Institute of Technology. I podcasten Here There Be Dragons gör hon en djupdykning i gränslandet mellan identitetspolitik och säkerhetspolitik i det offentliga rummet, genom stadsbornas ögon. Tidigare har Jess jobbat med olika uppgifter – som arkivarie, forskare, analytiker – i både New York och Paris, och som kulturarbetare hos exempelvis Bernard Tschumi Architects. Privat och i sin forskning använder hon multimediaplattformar för att utforska kulturen och stadslivet.

Foto: Jess Myers

Genom arbetsvistelsen på Iaspis hoppas hon kunna rikta uppmärksamheten på Stockholm för tredje säsongen av Here There Be Dragons. Med forskning och intervjuer med stockholmare vill Jess undersöka hur stockholmarna ser på sina olika styrkor och svagheter i staden, samt hur stadens politik och sociala interventioner kan ha påverkat denna syn.

Jess Myers är en författare, poddare och strateg med inriktning på stadsplanering och arkitektur. 2017 tog hon en mastersexamen i stadsplanering på Massachusetts Institute of Technology. Hon har även en kandidatexamen i arkitektur, med biämnena stadsteori och franska, från Princeton University.

 

English

Jess Myers

Studio grant holder in Stockholm 4 November 2019-27 January 2020

Jessica Myers. Year and city of birth: 1990, Plainfield New Jersey. Lives and works in Brooklyn, New York.

Jess is the editor of a book series on social justice, Taking Freedom, which will be published through a collaboration between the Service Employees International Union, Sage Publications, and the Community Innovators Lab at the Massachusetts Institute of Technology. Her podcast Here There Be Dragons takes an in-depth look at the intersection of identity politics and security policy in public space through the eyes of city residents. In the past, Jess has worked in diverse roles—archivist, researcher, analyst—in both New York and Paris, and within cultural practices that include Bernard Tschumi Architects. Her personal interests and research engage multimedia platforms as a means to explore culture and the urban condition.

Through the Iaspis residency she hopes to turn this lens on Stockholm for the third season of Here There Be Dragons. Through research and interviews with residents, Jess will explore how Stockholmers view the nuances of their own strengths and their own precariousness in the city as well as how urban policy and social interventions may have impacted these views.

Jess Myers is a writer, podcaster, and strategist focusing on urban planning and architecture. In 2017, she received a Masters degree in City Planning from Massachusetts Institute of Technology. She also holds a B.A. in Architecture, with minors in Urban Theory and French, from Princeton University.