Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Giuditta Vendrame

Residensstipendiat i Stockholm 10 mars – 29 maj 2022

Giuditta Vendrame är en italiensk designer, konstnär och forskare baserad i Nederländerna. I sin praktik utforskar hon gränslandet mellan design, konst och juridiska system med fokus på individualitet, rum och rörlighet.

Foto: Giuditta Vendrame

 

Hon kombinerar undersökningar kring kroppars rörelser i det offentliga rummet med performativa ögonblick och symboliska gester. Genom att undersöka medborgarskapet och dess paradoxer hittar hon sätt att öppna politiska rum i lekfulla och poetiska interventioner. I flera år har hon utforskat sammanhängande vattenmassor och utmanat moderna föreställningar om nationalitet, territorium och gränstrakter.

Giuditta Vendrames verk har visats på bland annat Arkitekturbiennalen i Venedig, Walker Art Center, Philadelphia Museum of Art, Van Abbemuseum Eindhoven, RMIT Gallery Melbourne och OCAT Shenzhen.

giudittavendrame.net

 

English

Giuditta Vendrame

Grantholder in Stockholm 10 Mars – 29 May 2022

Giuditta Vendrame is an Italian designer, artist and researcher based in the Netherlands. Her practice explores the intersections between design, art and legal systems with a focus on personhood, space, and mobility. She combines research on the circulation of bodies in public space with performative moments and symbolic gestures. Through investigations into citizenship and its paradoxes she finds ways to open political spaces through playful and poetic interventions. For several years, she has been looking at interconnected bodies of water to challenge modern conceptions of nationhood, territory, and borderlands.

Giuditta Vendrame’s work has been exhibited and presented at the Venice Architecture Biennale, Walker Art Center, Philadelphia Museum of Art, Van Abbemuseum Eindhoven, RMIT Gallery Melbourne, OCAT Shenzhen and others.

giudittavendrame.net