Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Erik Eriksson

Residensstipendiat i Stockholm 4 december 2023 – 28 februari 2024

Mitt arbete fokuserar på att dela taktil känsel och känsla av att vara i rörelse – i dansande dialog med olika tider och rum. Det utgår ifrån en fascination av fenomen som när de erfars tenderar att sätta kropp och själ i rörelse.

En pendel tjusar med sin gungning.
Ljusspel i vatten lockar blicken allt djupare.
Ett komplext landskap väcker nyfikenhet och upptäckarlust.

Med dessa element som danspartners strävar jag efter att skapa föreställningsvärldar där publiken i så stor utsträckning som möjligt kan uppleva varandet i dansen, snarare än att observera den på avstånd. Arbetet fokuserar på att lyhört lyssna och känna in klangerna av varje specifikt fenomen, rum, kropp, ljud, ljus, material och kontext och låta dem resonera samman i en föreställningsvärld där åskådaren bjuds in till att utforska något de själva är en del utav.

Foto: Matiss Markovskis

Erik Eriksson

I mitt arbete utforskar jag just nu tid som taktil känsla snarare än maskinuppmätt enhet i dans, musik och scenrum. Hur tid kan erfaras genom luftens rörelse mot huden, skiftandet mellan anspänning och avslappning i hela kroppen, acceleration och flyktiga ögonblick av suspension och stillhet; Hur tid kan kännas genom att lära känna och hur det känns när det vi känner förändras med tiden.

I relation till detta utforskar jag hur ett lyssnade och avvägande med alla sinnen kan utgöra en rotning av och utgångspunkt för vår rörelse i världen; Hur kultivering av denna sorts lyssnande står i relation till en teknologisering av vardagen där våra sinnen i allt större utsträckning stimuleras frontalt, på en mycket liten och stationär yta av personanpassat, algoritmdrivet informationsflöde.