Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Ellen Dynebrink

Residensstipendiat i Stockholm 11 oktober 2021 – 24 april 2022

Född 1986 i Göteborg. Bor och arbetar i: Göteborg.

Ellen Dynebrink är textilkonstnär och arbetar med traditionella textiltekniker som hon kombinerar med kärlek till tyget som material och kopplingen mellan tygets område och kvinnohistoria. Hennes primära teknik är baserad på foton som förvrängs och förvandlas till lapptäcken i en process och ett utförande där värderingar i kvinnligt kodade uttryck och föremål undersöks via variablerna tid, kontroll och material. Hon utforskar textilhantverkets koppling till kvinnokroppen genom performativa metoder präglade av njutning och upprepning.

U & me 2019, Foto: Ellen Dynebrink

Under arbetsvistelsen på IASPIS ska jag arbeta på ett projekt som jag kallar ”de glömda tygerna”. I tidigare verkserier har jag utforskat förhållandet mellan ”blicken” och ”bilden” med åtföljande frågor kring subjektivitet och objektivitet. I det här projektet vill jag belysa vad jag betraktar som de glömda tygerna – tyger som bildar en bakgrund i vårt vardagsliv, till synes utan historiska aktörer eller subjekt, men alltid närvarande: gardiner, lakan, handdukar, och så vidare. Med den idén vill jag illustrera tanken att arbetet och materialiteten hos de här föremålen tilldelats en undermedveten eller ”glömd” plats i det allmänna medvetandet. Utifrån det vill jag utforska idén bakom de här tygerna: Hur uttrycks de i bild och text? Och hur omvandlas de till att betraktas som konstverk?

Ellen Dynebrink tog en konstnärlig magisterexamen i textilkonst på HDK-Valand 2017 och en konstnärlig kandidatexamen i textildesign på Textilhögskolan 2014. Hennes verk har visats på gallerier och museer både i Sverige och utomlands, bland annat Charlottenborg Kunsthall (Köpenhamn), Liljevalchs Vårsalong (Stockholm), 3e våningen / GIBCA Extended (Göteborg), Open Craft (Örebro), Gustavsbergs konsthall (Värmdö), Nina Sagt Gallery (Düsseldorf), Konsthall C (Stockholm).

ellendynebrink.se

 

English

Ellen Dynebrink

Studio grant holder in Stockholm 11 October 2021 – 24 April 2022

Born 1986 in Göteborg. Lives and works in: Göteborg.

Ellen Dynebrink is a textile artist who work with traditional textile techniques combined with the love for the textile material and the relationship between the textile field and women’s history.

Her main technique is based on photos that are converted into patchwork with added distortions, where the process and execution revolve around an examination of values in feminine coded expressions and objects via the variables time, control and material. She investigates the relationship between the textile craft and the female body via performative methods where pleasure and repetition are recurring.

During the IASPIS residency I am going to work with a project I call ”the forgotten textiles”. In previous series of artworks, I have investigated the relationship between the ”gaze” and the ”image” with following questions about subjectivity and objectivity. In this project I want to highlight what I perceive as the forgotten textile; the textile that falls into the background of our everyday life, seemingly without historical actors or agents, but always present – the curtain, the sheet, the towel, etcetera. With this concept I want to illuminate the idea that the work and materiality of these objects are dispatched to a subconscious, or “forgotten” place in the public perception. With this as a starting point I want to examine the idea of these textiles: How do they express themselves in image and text? And how do they translate into the position of the artwork?

Ellen Dynebrink received her MFA in textile art from the University of Gothenburg (HDK–Valand) in 2017 and a BFA in Textile Design from The Swedish School of Textiles in 2014. Her work has been exhibited in galleries and museums both nationally and internationally; Charlottenborg Kunsthall (Copenhagen), Liljevalch’s Vårsalong