Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

El Ultimo Grito

Residensstipendiater i Stockholm 4 februari – 26 april 2020

El Ultimo Grito (Rosario Hurtado och Roberto Feo).
Rosario Hurtado. Född 1966 i Madrid. Bor och arbetar i London och Genève.
Roberto Feo. Född 1964 i London. Bor och arbetar i London.

Rosario Hurtado och Roberto Feo beskriver sin praktik som ”det vi gör för att förstå världen”. El Ultimo Grito producerar verk som svar på en kontinuerlig undersökning av olika systems egenart och framställning, och hur dessa bygger upp våra föreställningar om verkligheten. Deras konst är både en metod för att analysera och främja deras tankar om ämnet och själva undersökningens föremål. Resultatet är ofta krockar mellan objekt, film, text, ljud, illustrationer och konstruktioner som presenteras i olika sammanhang, till exempel trycksaker och installationer i offentliga rum samt curatorsinriktade, redaktionella och akademiska projekt.

El Ultimo Grito

I senare verk har El Ultimo Grito utvecklat konceptet med modellen som iscensättning (The Model as Mise-en-Scène). De började med att konstatera att målet för modellen kanske inte längre är att utvärdera idén den gestaltar. Istället ska den fungera som ett sammanhang där betraktaren kan undersöka, ifrågasätta och spekulera kring dess sociopolitiska tidsram, ekologi, stil, artefakter etc. I slutänden ska modellen som iscensättning väcka tankar som inte ingår i dess fysiska gestaltning, till exempel det slutna systemets defekt (The Fallacy of the Closed System), där det rådande politiska och ekologiska tillståndet kritiskt återförkroppsligas i en stor stadslik glasinstallation som ingick i Broken Nature på Milanotriennalen 2019.

El Ultimo Grito ser sin akademiska verksamhet som en breddning av deras offentliga arbete där deras experimentella metod överförs till den akademiska världen. Roberto Feo är professor i designpraktik på Goldsmiths, University of London, och Rosario Hurtado är ansvarig för masterprogrammet Space and Communication på HEAD – Genève. Som ett led i sin nuvarande akademiska verksamhet har de skapat forskningsenheten Vehicles for Experimental Practice som är baserad på Goldsmiths, University of London. Det första resultatet av enheten är Multiplexer, en tidskrift för experimentell praktik.

Deras verk finns i framstående offentliga och privata samlingar, bland annat CNAP (Centre National des Arts Plastiques) i Paris, MoMA (Museum of Modern Art) och MAD (Museum of Art and Design) i New York, Stedelijk Museum i Amsterdam, Museum of Glass i Shanghai och Victoria and Albert Museum i London.

2012 belönades de med prestigefyllda London Design Medal, en utmärkelse som tilldelas individer för unika bidrag till design och London. Och tidigare i år hyllade deras egen stad Madrid deras verk genom att ge dem Madrid Design Award 2019.

Rosario Hurtado
elultimogrito.website
maspaceandcommunication.com

Roberto Feo
elultimogrito.website
gold.ac.uk/design