Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Curro Claret

Residensstipendiat i Stockholm 7 mars – 29 maj 2022

Curro Claret är en designer baserad i Barcelona. I sin praktik rör han sig mellan det kommersiella och det sociala och han fungerar ofta som en medlare mellan båda fält. Han har ofta engagerat sig i missgynnade samhällsgrupper och introducerat design som ett verktyg för att aktivera en associativ process och för att skapa social och kommersiell dynamik. Hans praktik är ofta en utforskning av processer för deltagandeorienterad design involverade icke-professionella. Det är ett undersökande av hur design kan bidra till att dels stimulera bemyndigande och frigörande, och skapande av kopplingar mellan tidigare orelaterade grupper i samhället. Han har alltid varit intresserad av att arbeta med återvunna material, som inte bara är allmänt tillgängliga och ekonomiska, utan också svarar på en idé om ”liten påverkan” i relation till hans produktion.

Porträtt Curro Claret

Foto: Curro Claret

Curro Claret är utbildad i industridesign vid Elisava University School of Design and Engineering och Central Saint Martins College of Art and Design. Sedan slutet av 90-talet har han arbetat som frilansande designer med att formge produkter, möbler, miljöer, happenings och strategier för företag som BD Barcelona Design, Camper, Metalarte eller Zicla, och för institutioner, gallerier, privata uppdragsgivare och stiftelser som Arrels Foundation, Tot Raval, Impulsem och We Are Water Foundation. Han har undervisat vid flera universitet och även curerat ett antal utställningar. Hans verk har presenterats i olika medier och publikationer som The Design Encyclopedia, Mel Byars, The Museum of Modern Art New York, 2004.

www.curroclaret.com