Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Curro Claret

Residensstipendiat i Stockholm 7 mars – 29 maj 2022

Curro Claret är en designer baserad i Barcelona. I sin praktik rör han sig mellan det kommersiella och det sociala och han fungerar ofta som en medlare mellan båda fält. Han har ofta engagerat sig i missgynnade samhällsgrupper och introducerat design som ett verktyg för att aktivera en associativ process och för att skapa social och kommersiell dynamik. Hans praktik är ofta en utforskning av processer för deltagandeorienterad design involverade icke-professionella. Det är ett undersökande av hur design kan bidra till att dels stimulera bemyndigande och frigörande, och skapande av kopplingar mellan tidigare orelaterade grupper i samhället. Han har alltid varit intresserad av att arbeta med återvunna material, som inte bara är allmänt tillgängliga och ekonomiska, utan också svarar på en idé om ”liten påverkan” i relation till hans produktion.

Porträtt Curro Claret

Foto: Curro Claret

Curro Claret är utbildad i industridesign vid Elisava University School of Design and Engineering och Central Saint Martins College of Art and Design. Sedan slutet av 90-talet har han arbetat som frilansande designer med att formge produkter, möbler, miljöer, happenings och strategier för företag som BD Barcelona Design, Camper, Metalarte eller Zicla, och för institutioner, gallerier, privata uppdragsgivare och stiftelser som Arrels Foundation, Tot Raval, Impulsem och We Are Water Foundation. Han har undervisat vid flera universitet och även curerat ett antal utställningar. Hans verk har presenterats i olika medier och publikationer som The Design Encyclopedia, Mel Byars, The Museum of Modern Art New York, 2004.

www.curroclaret.com

 

English

Curro Claret

Studio grant holder in Stockholm 7 March – 29 May 2022

Curro Claret is a designer based in Barcelona. In his practice he moves between the commercial and the social, and he often acts as a mediator in between. He has often engaged with disadvantaged communities, introducing design at the centre to activate an associative process and to bring self-generating social and commercial dynamics. His practice is often an exploration into the processes of participatory design, where non-professionals are involved in co-design actions. These are sometimes leading to auto-construction of artefacts, exploring how design can stimulate empowerment and emancipatory attitudes and at the same time generate links and connections between unrelated groups. These drivers also inform his approach to design and craft, always inventive and exploratory, often looking at ways that the non-skilled can learn and engage with the construction and design of his objects. He is often working with reclaimed materials, which not only are widely accessible and economical, but also respond to an idea of ’low impact’ in relation to his production.

Curro Claret is trained in Industrial design studies at Elisava University School of Design and Engineering and Central Saint Martins College of Art and Design. Since the late 90’s he’s been working as a freelance designer designing objects, products, furniture, interiors, happenings and strategies for companies like BD Barcelona Design, Camper, Metalarte or Zicla, and for institutions, galleries, private commissionairs and foundations like Arrels Foundation, Tot Raval, Impulsem, and We Are Water Foundation. He’s been teaching at several universities and also curated a number of exhibitions. His work has appeared in different media and publications such as The Design Encyclopedia, Mel Byars, The Museum of Modern Art New York, 2004.

www.curroclaret.com