Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

coyote

Residensstipendiater i Stockholm, 1 maj – 25 oktober 2023

coyote är ett multidisciplinärt kollektiv baserat i Stockholm. Genom utställningar, konstverk och evenemang, testar de gränser och möjligheter för interventioner i det offentliga rummet. Sedan 2017 fungerar de som en ambulerande och amorf verksamhet, deras gemensamma identitet är en slags trickster som gör uppror mot konventioner och givna territorier. coyotes projekt tar ofta formen av spridda, fragmentariska händelser – urbana och sociala rum undersöks i egenskap av platser för kollektivt minne där litterära och historiska källor omdirigeras för att konfronteras med ett här och nu. Kollektivet coyote verkar parasitiskt och hämtar sin energi från intrikata berättelser inbäddade i specifika platser, inbegripna i våra sociala rutiner och kapade av massdistributionskanaler.

Foto: Anders Edström

Kollektivet coyote

Deras praktik kännetecknas av en radikal gästfrihet, där andra konstnärer och röster regelbundet smugglas in i de berättelser och situationer som byggs upp, på så vis förvirras gränserna mellan discipliner och uppdelningar mellan individ och kollektiv. På IASPIS kommer coyote att utforska baren som ett sceniskt utrymme – en plats där ”förförelse” äger rum och muntliga berättelser fortfarande manifesteras, där varje kund är en ”karaktär” som när som helst kan börja berätta en historia. Under sex månaders kommer coyote att rekonstruera scener som återskapar beteendemönster, konventionell retorik och det vardagliga livets oväntade skådespel.

coyote är ett multidisciplinärt kollektiv, baserat i Stockholm sedan 2017. coyote har förutom flera egenproducerade utställningar och projekt haft separatutställning på NSFW/SVILOVA, Göteborg (2021) samt deltagit i grupputställningar och filmfestivaler på EMAF, Osnabrück ( 2023), CPH:DOX, Köpenhamn (2023), Norbergfestival, Norberg (2022), KØS – Museum of Art in the public spaces, Køge (2021), Index – Statens Samtidskonstfond, Stockholm (2020) och ISSUES galleri, Stockholm (2019). Under 2022 presenterade coyote ett tillfälligt offentligt konstverk på Slussen, på uppdrag av Stockholm Konst.