Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Bianca Traum

Residensstipendiat på Internationella dansprogrammet i Stockholm 16 augusti – 28 november 2021

Jag är aktiv som dansare, skådespelare och koreograf baserad i Stockholm, Sverige. Jag är vad man kallar autodidakt, utan den traditionella institutionaliserade utbildningen. Jag har sedan tidigt gjort valet att försöka utforska konst och kultur utanför institutionernas portar och ramverk. Genom min skräddarsydda träningsprocess och arbetserfarenhet har jag kunnat samla och söka kunskap och information bortom formella sätt.

Bianca Traum, Foto: Talia Gallegos Fadda

I mitt arbete intresserar jag mig för hur identiteter skapas i relation till andra identiteter och genom improvisation och ”flow” tillåter jag mig upptäcka och experimentera genom komplexa förhandlingar i stunden.  Jag har utforska ämnet och tillståndet mellanförskap som en följd av att växa upp i Sverige som en ”third culture kid”. Jag vill fortsätta undersöka tillståndet mellanförskap och utforska dem kroppsliga komplexiteterna genom transformation och spirituella praktiker. Ett tillstånd där identitet och form löses upp för att sedan byggas upp på nytt, en ständig identitetskris och förhandling i kontakt med andra kroppar.

 

English

Bianca Traum

Studio grant holder at The International Dance Program in Stockholm 16 August – 14 November 2021

I’m a dancer, actor and choreographer based in Stockholm, Sweden. I’m what you would call an autodidact artist, lacking the traditional institutionalize education. I have since early on made the choice to try and
explore art and culture outside the gates and frame works of the institutions. Through my tailored training process and working experience I have been able to gather and seek knowledge and information beyond formal ways.

In my work, I am interested in how identities are created in relation to other identities and through improvisation and ”flow” I allow myself to discover and experiment through complex negotiations in the moment. I have been exploring the subject and condition of in-betweenness as a result of growing up in Sweden as a ”third culture kid”. I want to continue investigating the state of in-betweenness and explore the bodily complexities through transformation and spiritual practices. A state where identity and form are dissolved and then rebuilt, a constant identity crisis and negotiation in contact with other bodies.