Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

BamBam Frost & Lydia Östberg Diakité

Residensstipendiater i Stockholm 1 december 2022 – februari 2023

BamBam Frost är dansare och koreograf baserad i Stockholm. Hon tog sin kandidatexamen i samtida dans från Stockholms konstnärliga högskola våren 2013 och har i sitt arbete rört sig inom klubbscener, kommersiella arbeten, den samtida dansscenen och konstinstitutioner. 2018 debuterade hon med sitt första helaftonsverk SORRY.

SORRY, SO SORRY (2019), och YES (2020) tar alla avstamp i BamBams intresse för sociala danser och populärkulturella fenomen i relation till tiden och sammanhangen de uppstår ur. I hennes arbete insisterar hon på lust, njutning och fiktion som kompass för att fantisera fram och forma koreografiska förslag. immortal summit (2020) och Koreografisk konversation (2021) skapades tillsammans med Lydia Östberg Diakité och hade båda premiär under 2021.

BamBam Frost – Nordberg Movement

BamBam Frost | YES – Dansens Hus

 

Lydia Östberg Diakité är en koreograf, dansare och facklig arrangör vars arbete kretsar kring att tänka om subjektivitet, populärkulturella fenomen och hyper performativitet från en svart intersektionell feministisk praktik. Utexaminerades från Danmarks National School of Performing arts – Dance and Choreography studies 2017, och har sedan dess arbetat och turnerat med ett flertal verk internationellt: det senaste verket immortal summit (2021) och A Choreographic Conversation (2021) skapade tillsammans med BamBam Frost, CRY BABY (2020) och FIEBRE (2018) vinnare av The ImPulsTanz Young Choreographers’ Awards – 8t:ension-serien 2021, signerad tillsammans med Tamara Alegre och Marie Ursin. Diakité var med och grundade Dance Cooperative (2019) som är en konstnärsdriven studio i Köpenhamn och sitter i styrelsen för The Union (2018), ett kulturarbetare förbund som arbetar för att skapa anti rasistisk diskurs inom konst och kultur scenen i Danmark.

Foto: Märta Thisner

Läs mer om Lydia Östberg Diakité >>

 

 

 

English

BamBam Frost is a dancer and choreographer based in Stockholm, Sweden. She graduated from Stockholm University of the Arts in 2013. In her work she has moved between the club scene, commercial work, the contemporary dancefield and art institutions. In 2018 she debuted with her piece SORRY.

SORRY (2018), SO SORRY (2019), and YES (2020) all take off from her interest in social dances and pop culture phenomena in relation to the times and contexts they arose from. In her work she insists on pleasure and fiction as a compass to imagine and shape choreographic proposals. “immortal summit” and “choreographic conversation” were created together with Lydia Östberg Diakité and both premiered in 2021.

Lydia Östberg Diakité is a choreographer, dancer and union organizer whose work revolves around re-thinking subjectivity, popular cultural phenomena and hyper-performativity from a black intersectional feminist practice. Graduated from The Danish National School of Performing arts – Dance and Choreography studies in 2017, and have since worked and toured with numerous pieces internationally: most recent work immortal summit (2021) and A Choreographic Conversation (2021) created together with BamBam Frost, CRY BABY (2020), and FIEBRE (2018) winner of The ImPulsTanz Young Choreographers’ Awards – 8t:ension series 2021, co-signed with Tamara Alegre and Marie Ursin. Diakité co-founded Dance Cooperative (2019) which is an artist-run studio in Copenhagen and sits on the board of The Union (2018), a culture workers union that works for creating critical anti-racist discourse within the art and culture scene in Denmark.