Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Angel Manuel Ramírez Roque

Residensstipendiat i Göteborg 1 augusti – 28 oktober 2022

Angel Manuel Ramírez Roque. Född 1954 i Havanna, Kuba, där han bor och verkar.
Mitt bildspråk utmärks av en kommunikativ mångfald och ett användande att olika medier och tekniker, material och influenser från andra områden inom konsten och livet. Den kommunikativa avsikten med ett verk eller en serie förmedlas vad gäller arbetets produktionsaspekt av min röst. Jag har för vana att använda mig av träsnitt för att producera unika arbeten där jag anpassar de för verket typiska bilderna och använder dess mångfald och även blocken i själva arbetet.

Jag utvecklar för närvarande två serier parallellt: ”The Children of the Beast” och ”The Chaos of the Crown”. Under min ateljévistelse avser jag att producera verk som konceptuellt sett förhöjer och fördjupar kombinationen av dessa två serier. Jag är också väldigt intresserad av att se och lära mig av den svenska konsten och dess mekanismer vad gäller arbetsseminarier, museer, gallerier och andra institutioner. Samtidigt vill jag förstås också berätta vad som händer med konsten i Kuba och visa mina egna arbeten.

Utbildning:
Examen från Konsthögskolan 1982 och från den nationella konstskolan 1977, båda i Havanna, Kuba.

Andra projekt:
Som jag nämnde ovan har jag arbetat med ”The Chaos of the Crown”, som inkluderar en grupp manipulerade träsnitt (varav vissa kan ses på Instagram) och med projektet ”The Children of the Beast”, där ”odjuret” kan vara precis vad betraktare vill (regeringen, en person, ett förhållande, samhället, eller vad som helst). ”Barnen” är föremål eller träskulpturer som påminner om fantastiska eller symboliska djur med en viss anstrykning av medeltida bestiarier. Varje barn åtföljs av en text som beskriver barnets personlighet och förhållande till odjuret. Båda projekten är pågående.

am-ramirez.com

Instagram: #angelramirez_art

 

English

Angel Manuel Ramírez Roque

Studio grant holder in Göteborg 1 August  – 28 October 2022

Angel Manuel Ramírez Roque. Born 1954 in Havana. Lives and works in Havana, Cuba.

Characteristic for my imagery is the communicative diversity and with that comes my use of different media, materials and influences from other areas in art and life. In the communicational intention of each work or series, my voice unifies the production. I usually use woodcut to produce unique works where I adapt the images that are typical of it, use its multiplicity and also use the blocks in the work itself.

I am now working on two series in parallel: ”The children of the Beast” and ”The chaos of the Crown”. During the residency, my intention is to achieve pieces that conceptually will enhance and deepen the combination of these two series. I am also very interested in seeing and learning about Swedish art and its mechanisms of circulation in workshops, museums, galleries and other institutions. At the same time, talk about how art moves in Cuba and of course, show my work.

Education:
Graduated from the Higher Institute of Art in 1982 and from the National School of Art in 1977, both in Havana, Cuba.

Other projects:
As I mentioned above I have been working in The “Chaos of the Crown” which includes a group of manipulated woodcut prints (some of them can be seem in Instagram) and the project “The Children of the Beast” where “the Beast” is what you have in mind, ( a government, a person, a relationship, a society, whatever). These “children” are objects or wooden sculptures like imaginary or symbolic animals with a certain approximation to medieval bestiaries. Each child is accompanied by a text that defines his personality or his relationship with The Beast. Both projects are still in progress.

am-ramirez.com

Instagram: #angelramirez_art