Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Anastasia Ax

Residensstipendiat i Stockholm 1 februari – 30 april 2022

Anastasia Ax är en konstnär baserad I Stockholm. Hennes konstnärskap präglas av en blandning av performance, måleri, skulptur och ljud. Hon använder sin kropp som utgångspunkt i brutala eller subtila kollisioner med fysiska material. Hon undersöker dekonstruktion och transformation som ett sätt att skapa nya berättelser, rasera givna föreställningar och bryta fysiska och imaginära gränser.

Memorabilia @ Steinsland/ Berliner, Stockholm as part of Chart Extended 2020. Foto: Anastasia Ax

Under hennes stipendievistelse kommer hon att arbeta med research och produktion kopplat till ett par pågående offentliga verk. I anslutning till detta kommer även en serie fristående teckningar, skulpturer och performanceverk växa fram som tematiskt och materialmässigt knyter an till dessa produktioner.

Anastasia Ax är utbildad på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm och Fotohögskolan, Göteborg. Hennes verk har visats på flera svenska och internationella arenor inklusive Kungliga Teatern, Moderna Museet, Stockholm; Moderna Museet, Malmö; Göteborgs Konsthall; BoCa, Lissabon; Neue Galerie, Graz; Reykaviks konstmuseum och MARTa, Herford. Utmärkelser, nomineringar och stipendier inkluderar; Swedish Architecture award av RUM, Faber castell International Drawing award, Carnegie Art award och IASPIS residensstipendium i New York.

anastasiaax.se

 

English

Anastasia Ax

Studio grant holder in Stockholm 1 February – 30 April 2022

Anastasia Ax is an artist based in Stockholm. Her art is characterized by a mixture of performance, painting, sculpture and sound. She uses her body as a starting point in brutal or subtle collisions with physical materials. She explores deconstruction and transformation as a way of creating new stories, destroying given ideas and breaking physical and imaginary boundaries.

During her residency, she will work with research and production linked to a couple of ongoing public works. In connection with this, a series of independent drawings, sculptures and performance works will also emerge that are thematically and materially connected to these productions.

Anastasia Ax is a graduate of The Royal Institute of Art, Stockholm and School of Photography and film, Gothenburg. Her work has been shown at several Swedish and international venues including Royal Swedish Theater; Moderna Museet, Stockholm; Moderna Museet, Malmö; Göteborgs Konsthall; BoCa, Lisbon; Neue Galerie, Graz; Reykavik Art Museum and MARTa, Herford. Some of the prizes, nominations and grants includes; Swedish Architecture award by RUM, Faber castell International Drawing award, Carnegie Art award and IASPIS residency in New York.

anastasiaax.se