Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Amanda Apetrea

Residensstipendiat i Stockholm 1 mars – 31 maj 2024

Amanda Apetrea, född 1981 i Uppsala, Sverige, arbetar som koreograf med bas i Stockholm. Genom att kombinera politiska teorier och praktiker som utgår från feminism, sexpositivism, kroppspositivism och queerutopism i sitt arbete, skapar hon verk som utmanar och ifrågasätter större maktstrukturer i den moderna världen.

Apetreas verk kännetecknas av hennes queerfeministiska synsätt och utforskar västerländsk klassisk och kulturell dans, spektakel och konceptuellt performance för att belysa och ifrågasätta samhällets större strukturer. I hennes arbete fokuserar hon på att bryta ner och undersöka de begränsningar och hinder som finns inom det koreografiska fältet, vilket speglar samhället i stort. I Apetreas praktik är kropp, sexualitet och gestaltande av genusuttryck centrala teman.

Foto: Märta Thisner

Amanda Apetrea

Apetrea har genomgått utbildningar på Balettakademin i Stockholm och har en masterexamen i koreografi från DOCH, även den i Stockholm. Under hennes karriär har hon fortsatt att kritiskt granska och integrera de politiskt radikala teoretiska begreppen som nämnts ovan.

Apetrea har också engagerat sig i kollektiva processer och samarbeten. Hon var med och grundade ÖFA-kollektivet 2004, en stöd- och diskussionsgrupp som utvecklades till att skapa scenkonst och performativa fester genom att fokusera på kollektiva processer och metoder. Med ÖFA har Apetrea medverkat i och utfört olika föreställningar, som exempelvis VGTP!, ÖFA: Vårkonsert, The lesbian philosophy, ÖFA: DANCE, ÖFA: IMARSCH, ÖFA: MAGIC/LOGIC, ÖFA: What happens in Uppsala stays in Uppsala, ÖFA: MONSTER och ÖFA: DANCEOKE.

Apetrea är även en del av Samlingen, ett koreografiskt projekt där intresset för koreografi och feminism förenas med dansens historia. Samlingen är ett dynamiskt projekt som förändras från plats till plats och inkluderar andra framstående danskonstnärer. Tillsammans har de skapat olika verk, däribland Samlingen – en danshistoria (Riksteatern) 2019, och för närvarande arbetar de på projektet Samlingen – Svenska Baletten 2020-2025. Samlingen består av Amanda Apetrea, Nadja Hjorton, Halla Ólafsdóttir, Stina Nyberg och Zoë Poluch.

Under de senaste åren har Apetrea skapat och framfört ett antal verk både internationellt och nationellt. Exempel på dessa verk inkluderar Beauty and the Beast (2011) med Halla Ólafsdóttir featuring Lisen Rosell och ljusmästaren Chrisander Brun (pristagare i jardin d’europe 2013), DEAD (2017) och Sälkvinnorna (2023) med Ólafsdóttir, I’m a Very Understanding Woman (2015), SPRINGITME (2019) och There will be men (2021) med Cornelius (tidigare Mica Sigourney) och Daniel Åkerström-Steen, Grottbjörnens Folk (2017) med Nadja Hjorton, Lisen Rosell, Chrisander Brun och Daniel Åkerström Steen, Stolthet och fördom (2021) och Den första rumpan (2023) med Lisen Rosell, Chrisander Brun och Daniel Åkerström-Steen.

Apetrea fortsätter att vara en nyskapande och inspirerande kraft inom den samtida dansvärlden och hennes arbete fortsätter att utmana och ifrågasätta rådande normer och strukturer.