Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Residens på Bastionen, Malmö

För dig som är verksam som exempelvis skådespelare, regissör, mimare, musikalartist, performanceartist, clown, scenograf, ljusdesigner, maskdesigner, kostymdesigner, ljuddesigner, dockspelare eller dramaturg.

Hero Bakgrundspattern

Internationella programmet för teater utlyser ett internationellt residens i samverkan med Bastionen i Malmö, där Sverigebaserade teaterkonstnärer ges möjlighet att bjuda in och samarbeta med konstnärer från utlandet.

Beskrivning av residenset

Foto: Tina Pettersson

Ingången till Bastionen.

Om du har ett teater- eller scenkonstprojekt där du vill samarbeta med 1-2 internationella kollegor så kan du ansöka. Stipendiet innebär tillgång till en replokal på Bastionen under 2 veckor och ersättning för resa och vistelse för den/de som bjuds in från utlandet, samt ett stipendium till den Sverigebaserade konstnären. Vi utlyser två perioder som äger rum i september 2024.

Bastionen ligger centralt i Malmö och är ett nav för den samtida teater- och scenkonsten i Malmö, och har en välbesökt scen.

 • I residenset ingår tillgång till en replokal på Bastionen. Det finns även tillgång till kostym, kök, sminkloge, kopiering och mötesrum. Replokalen är 4 x 9 m. (Observera att replokalen inte är tillgänglighetsanpassad och belägen på andra våningen utan hiss). Boenden arrangeras själv av stipendiaten, och residensstipendiet avser att täcka den kostnaden. Bastionen kan bistå med tips på boendemöjligheter.

 • Residensperioderna 2024 är:

  2-13 september

  16-27 september

  Skriv i ansökan vilka perioder du önskar.

 • Stipendiet kan sökas av 1-2 Sverigebaserade teaterkonstnärer som arbetar tillsammans, och som vill samarbeta med 1-2 internationella konstnärer.

  Residenset riktar sig till dig som är yrkesverksam teaterkonstnär som exempelvis skådespelare, regissör, mimare, musikalartist, performanceartist, clown, scenograf, ljusdesigner, maskdesigner, kostymdesigner, ljuddesigner, dockspelare eller dramaturg.

  (Om ni är två Sverigebaserade konstnärer som arbetar tillsammans ska ni göra varsin ansökan)

 • Residensstipendiet består av 2 veckors residens på Bastionen och ett stipendium om 10 000 kronor per person, samt en schablonersättning för boendet och resorna. Stipendiaten ansvarar för att ordna boende och resor.
  I stipendiet ingår inte försäkring.

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom området teater som exempelvis skådespelare, regissör, mimare, musikalartist, performanceartist, clown, scenograf, ljusdesigner, maskdesigner, kostymdesigner, ljuddesigner, dockspelare eller dramaturg.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Arbetar du i en duo skall ni göra varsin ansökan och i texten ange vem du samarbetar med. Observera att man behöver dela lägenheten om ni är två personer som avser att ansöka för gemensam arbetsvistelse.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Ansökningsprover är obligatoriska

  Ansökningsprover är obligatoriska via länk. Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap. Det ska inte vara äldre än tre år. Det är viktigt att du kan identifieras i materialet om det är ett arbete i grupp. Länkar till Vimeo, YouTube eller webbsida kan lämnas som komplement i ansökningsformuläret. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

  Antal filer: 1-2
  Filformat: mp4 eller mov
  Storlek filer totalt: 250 mb

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för teater läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för teater och film.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för teater och film under organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar om vistelsen efter hemkomst. Skriv i ett mail eller ett Word dokument och beskriv din vistelse.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av Konstnärsnämnden” eller ”with support of the Swedish Arts Grants Committee.

  Använd Konstnärsnämndens logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Kontakt

Tina Pettersson

Handläggare teater och film, programansvarig för internationella programmet för teater

08-506 550 58 (Opens in a New Window)

Vanliga frågor kring ansökan