Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Residens i Skottland, Cove Park

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, IASPIS, samarbetar med en rad olika residensprogram runt om i världen. Utöver en arbetsplats/ateljé får stipendiaten tillgång till bostad samt ett stipendium för att täcka kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Syftet med Konstnärsnämndens residens i utlandet är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet.

Beskrivning av residenset

Food Ecologies är ett designresidensprogram för internationellt utbyte mellan Skottland och Sverige. Programmet är centrerat kring matens politik och ekonomi, med fokus på design, utveckling och implementering av rättvisa, cirkulära och hållbara praktiker.

Residenset i Skottland arrangeras av Cove Park, ett internationellt residens som ligger på landet, en timme från Glasgow, på en vacker plats med utsikt över Loch Long på Skottlands västkust. Glasgow och kan lätt nås med kollektivtrafik. Cove Parks unika program med residens, uppdrag och samarbetsprojekt stödjer en mångfald av samtida konstnärliga praktiker inom alla konstformer. Programmet tar emot nationella och internationella konstnärer från alla kulturer och karriärstadier, och skapar ett stimulerande sammanhang där nya verk och idéer kan utvecklas, testas och delas.

Residensdeltagaren kommer att få fullt stöd av Cove Parks team och bjuds in att träffa teamet före och regelbundet under hela vistelseperioden. Teamet kommer att hjälpa till att underlätta undersökande arbete, resa inom Skottland för att delta i möten med andra praktiker, forskare eller relevanta organisationer. Residensdeltagaren kommer att bjudas in att delta i Cove Parks peer-to-peer-program med samtal, studiobesök och evenemang, vilket ger en möjlighet att testa idéer och diskutera projekt i detalj med konstnärer, utövare och forskare från ett brett spektrum av bakgrunder och specialiteter. Du kan också bjudas in att hålla en publik presentation på Cove Park under din vistelse.

Food Ecologies initierades och organiserades för första gången 2022 som ett  samarbete mellan Cove Park, IASPIS och Linnéuniversitetet , samfinansierat av IASPIS och British Council genom programmet Circular Cultures.

 • Residensdeltagaren erbjuds privat boende och en studio under vistelsen, plus tillgång till alla gemensamma utrymmen på Cove Park. Boendet omfattar två rum och kök och är anpassat för möjligheten att ta med sig familjemedlemmar.

  Interiör lägenhet, öppna ytor och stora fönster mot grönska

  Foto: Tracey Bloxham Inside story photography

  Interör lägenhet

  Interiör av lägenhet, kök med spis och arbetsytor

  Foto: Tracey Bloxham Inside story photography

  Kök

 • 8 januari – 4 februari 2024

 • Residenset på Cove Park riktar sig särskilt till dig som har en praktik med tydlig koppling till design, samt är intresserad av att arbeta med  tematiken som beskriven ovan inom en gemenskap av konstnärer, kulturutövare och forskare. Vi ser gärna sökande med intresse av att på Cove Park delta i ett publikt evenemang med fokus på sin praktik.

 • 30 000 kr. Stipendiet skall täcka resor, levnadsomkostnader och vissa materialkostnader under residenset.

 • Residensets hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Una Hallgrímsdóttir, 2022

 • Information in english
  pdf 448 KB
  Nedladdningsikon

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom bild och form.

  Du har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 200 000 euro under innevarande och de två föregående åren

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Arbetar du i en duo/grupp skall en av er göra ansökan och i texten ange ytterligare konstnärer som ansökan gäller. Den sökande bifogar egna arbetsprover eller för duon/gruppen gemensamma arbetsprover. Observera att om ansökan blir beviljad får man dela på stipendiesumman.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Ansökningsprover är obligatoriska

  Välj aktuella arbetsprover som är representativa för ditt konstnärskap, helst från de två senaste åren. Tänk på att det kan vara bra att välja både närbilder på dina verk och bilder som visar hur verken presenteras i ett sammanhang.

  När du laddat upp dina filer i ansökan får du möjlighet att för varje fil ange titel, årtal, teknik, storlek och beskrivning.
  Antal filer: 5-10
  Filformat: jpg, mp3, mp4, mov
  Storlek filer totalt: 60 mb

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller alla formella krav.  Ledamöterna i Bildkonstnärsfondens Internationella grupp läser sedan din ansökan. Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan.  Bildkonstnärsfonden väljer ut 3–5 kandidater för residenset varpå residensets ledning gör ett första- och andrahandsval. Beslutet fattas därefter av Bildkonstnärsfonden.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i Bildkonstnärsfonden under organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild och form”. Använd IASPIS logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Vanliga frågor kring ansökan