Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Residens i New York, ISCP

För dig som har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, IASPIS, samarbetar med en rad olika residensprogram runt om i världen. Utöver en arbetsplats/ateljé får stipendiaterna tillgång till bostad samt ett stipendium för att täcka kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Syftet med Konstnärsnämndens residens i utlandet är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet.

Beskrivning av residenset

International Studio & Curatorial Program (ISCP) ligger i East Williamsburg, Brooklyn och bedriver ett omfattande program med besök av kritiker, studieresor, öppna ateljéer, och en serie konstnärssamtal och utställningar.
Runt trettiofem konstnärer och curatorer finns på plats samtidigt i ateljéprogrammet, över 120 ateljéstipendiater under ett år, vilket gör ISCP till en spännande plats för samtidskonstnärer.

Det är New Yorks mest omfattande internationella residensprogram för bildkonst, grundat 1994.

 • IASPIS hyr för stipendiatens räkning en möblerad lägenhet med två rum centralt belägen på Hudson Street, Manhattan.

  Stipendiaten får tillgång till en ca 25 kvm stor ateljé.

  Kök

  Lägenhetens kök

  Lägenhetens vardagsrum, köksbord för två, liten futon och två fönster

  Lägenhetens vardagsrum

  Lägenhetens sovrum, garderob, 120 cm bred säng

  Lägenhetens sovrum

  Lägenhetens vardagsrum, liten futon, fönster, lampa

  Lägenhetens vardagsrum

 • 3 månader under 2025. Under 2025 utlyser vi fyra 3 månader långa vistelser.

  Januari-mars
  April-juni
  Juli-september
  Oktober-december

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer.  För att söka bör du ha en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

 • Stipendiesumman är 90 000 kr. Stipendiet skall täcka resor, levnadsomkostnader och vissa materialkostnader under residenset.

 • Residensets hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Tora Schultz (2024)

  Hanni Kamaly (2023)

  Fatima Moallim (2022)

  Conny Karlsson Lundgren (2020-2021)

  Sara Wallgren (2019-2020)

  Johannes Heldén (2018-2019)

  Carolina Falkholt (2017)

  Jonas Nobel (2016)

  Carl Boutard (2015)

  Kristina Matousch (2014)

  Viktor Kopp (2013)

  Anastasia Ax (2012)

  Leif Elggren (2011)

  Magnus Thierfelder (2010)

  Monika Marklinger (2009)

  Patrick Nilsson (2008)

  Fia-Stina Sandlund (2007)

  Björn Kjelltoft (2006)

  Ann Bötcher (2005)

  Jonas Dahlberg (2004)

  Petra Lindholm (2003)

  Tobias Bernstrup (2002)

  Matilda Haggärde (2015)

  Oscar Gard Montan (2014)

  Supawan Sihapoompichit (2014)

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom bild och form.

  Du har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Arbetar du i en duo/grupp skall en av er göra ansökan och i texten ange ytterligare konstnärer som ansökan gäller. Den sökande bifogar egna arbetsprover eller för duon/gruppen gemensamma arbetsprover. Observera att om ansökan blir beviljad får man dela på stipendiesumman.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Ansökningsprover är obligatoriska

  Välj aktuella arbetsprover som är representativa för ditt konstnärskap, helst från de två senaste åren. Tänk på att det kan vara bra att välja både närbilder på dina verk och bilder som visar hur verken presenteras i ett sammanhang.

  När du laddat upp dina filer i ansökan får du möjlighet att för varje fil ange titel, årtal, teknik, storlek och beskrivning.
  Antal filer: 5-10
  Filformat och max storlek: jpg (2 MB), mp3 (20 MB), mp4 och mov (50 MB)

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller alla formella krav.  Ledamöterna i Bildkonstnärsfondens Internationella grupp läser sedan din ansökan. Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan.  Beslutet fattas därefter av Bildkonstnärsfonden.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i Bildkonstnärsfonden under organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild och form”. Använd IASPIS logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Vanliga frågor kring ansökan