Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Residens i Johannesburg, Bag Factory

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, IASPIS, samarbetar med en rad olika residensprogram runt om i världen. Utöver en arbetsplats/ateljé får stipendiaten tillgång till bostad samt ett stipendium för att täcka kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Syftet med Konstnärsnämndens residens i utlandet är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet.

Beskrivning av residenset

The Bag Factory startade 1991 och är den äldsta residensverksamheten i Johannesburg. Den före detta industribyggnaden för väsktillverkning byggdes 1991 om till ateljéer för konstnärer från olika delar av Sydafrika. The Bag Factory har idag ateljéer både för lokala och besökande konstnärer, har samarbetat med många olika internationella organisationer och är medlem av Triangle Network.

Vistelsen inkluderar introduktion till den lokala konstscenen, öppna ateljéer och en utställning. The Bag Factory har 17 ateljéer, galleri, projektrum och en grafisk verkstad som drivs av en professionell tryckare. Residenset ligger i Fordsburg.

 • Ateljéerna på The Bag Factory är runt 23 kvadratmeter, det finns ett gemensamt kök för konstnärerna att använda.

  Stipendiaten får disponera en liten lägenhet som ligger i Brixton, Standarden är enkel.

 • Johannesburg, Sydafrikas största stad och dess främsta handels- och finanscenter, är en knutpunkt för järnväg och vägtrafiken.

  Det är viktigt att iaktta stor försiktighet i Johannesburg för att undvika att bli utsatt för brott. Sydafrika genomförde 1994 sitt första allmänna, demokratiska val.

 • Tre månader under 2024, september – november.

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer.

 • 45000 kr. Stipendiet skall täcka resor, levnadsomkostnader och vissa materialkostnader under residenset.

 • Svenska ambassaden i Pretoria (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Residensets hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Maja Bakken (2023)
  Marcia Harvey Isaksson (2022)
  Tuva Björk (2021)
  Andreas R Andersson (2020)
  Mako Ishizuka (2019)

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom bild och form.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslut om ansökan fattas eller under perioden som stipendiet avser.

  Med studier avses alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar.

  Du kan vara studerande när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas eller under stipendietiden kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 200 000 euro under innevarande och de två föregående åren

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd). Här kan du läsa mer om vad som räknas som ett “stöd av mindre betydelse” [länk till Information om stöd av mindre betydelse].

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år, se ansökningstid ovan. Du ansöker genom att logga in på ”Mina sidor”.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Arbetar du i en duo/grupp skall en av er göra ansökan och i texten ange ytterligare konstnärer som ansökan gäller. Den sökande bifogar egna arbetsprover eller för duon/gruppen gemensamma arbetsprover. Observera att om ansökan blir beviljad får man dela på stipendiesumman.

  Ansökan måste skickas in senast kl. 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Vilken typ av arbetsprover ska jag bifoga?

  Arbetsprover är obligatoriskt. Välj aktuella arbetsprover som är representativa för ditt konstnärskap, helst från de två senaste åren. Tänk på att det kan vara bra att välja både närbilder på dina verk och bilder som visar hur verken presenteras i ett sammanhang.
  När du laddat upp dina filer i ansökan får du möjlighet att för varje fil ange titel, årtal, teknik, storlek och beskrivning.
  Antal filer: 5-10
  Filformat: jpg, mp3, mp4, mov
  Storlek filer totalt: 60 mb

  Kan jag skicka ansökan på papper eller via mejl?

  Ja, det går bra att skicka ansökan på papper eller via e-post. Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”.

  Ansökan per e-post

  Ansökan på papper

   

 • Residensstipendier styrs av förordning (2019:1269 om statsbidrag till konstnärer som är beslutad av regeringen.

  När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller alla formella krav.  Ledamöterna i Bildkonstnärsfondens Internationella grupp läser sedan din ansökan. Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan.  Bildkonstnärsfonden väljer ut 3–5 kandidater för residenset varpå residensets ledning gör ett första- och andrahandsval. Beslutet fattas därefter av Bildkonstnärsfonden.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Jävsbestämmelser

  Ledamöter i Bildkonstnärsfonden

  Läs mer om hur ledamöterna utses>>

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av ekonomiskt behov, vilket till exempel kan innebära att sökande som har högre inkomster eller nyligen har blivit beviljade andra bidrag eller stipendier inte prioriteras.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

Vanliga frågor kring ansökan