Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Residens i Jingdezhen, Kina – The pottery workshop

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, IASPIS, samarbetar med en rad olika residensprogram runt om i världen. Utöver en arbetsplats/ateljé får stipendiaten tillgång till bostad samt ett stipendium för att täcka kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Syftet med Konstnärsnämndens residens i utlandet är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet.

Beskrivning av residenset

The Pottery Workshop är ett internationellt keramikcenter som bedriver residens såväl som utbildningsverksamhet, designstudio, galleri och marknadsplats. Det skapar förutsättningar för möten mellan många olika konstnärer, hantverkare och andra involverade i alla led av keramisk produktion. The Pottery Workshop erbjuder residensvistelse med inriktning på keramisk produktion genom assistens av alla de kunniga hantverkarna på platsen.

Bild från balkong i Jingdezhen, skulpturer står på tork i solen.

Foto: The Pottery Workshop

 • Stipendiaten bor i enkelrum med eget badrum, internet finns på hela området. Lunch och middag ingår och serveras måndag-lördag.

  Bostaden är avsedd för en person. Det är därför inte möjligt att dela stipendiet på flera personer, eller att ta med familjemedlemmar.

  Stipendiaten har tillgång till en gemensam studio där konstnärer från olika länder arbetar och där tvåspråkiga assistenter finns på plats.

 • Jingdezhen, en kinesisk stad i provinsen Jiangxi, har mångtusenårig tradition av keramisk produktion. Platsen beskrivs som helt unik för den kunskap om keramiska tekniker som där finns samlad och servar idag hundratals konstnärer från såväl Kina som övriga världen. Där finns hantverkare med allehanda specifika tjänster att tillgå; drejare, formgjutare, dekormålare, skulptörer, penselmakare, glasyrmästare, lerproducenter m.fl.

 • Tre månader under 2023. Datum för vistelsen överenskommes mellan stipendiat och The Pottery Workshop.

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Residensets inriktning är keramisk produktion.

 • 40000 kr. Stipendiet skall täcka resor, levnadsomkostnader och vissa materialkostnader under residenset.

 • Residensets hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)
 • Carl Richard Söderström (2022)

  Annika Svensson (2020)

  Erika Emerén (hösten 2019)

  Sara Möller (hösten 2017)

  Anabeli Diaz Gonzalez (2016)

  Eva-Marie Kothe Sjöholm (2016)

  Magdalena Nilsson (2015)

  Matilda Haggärde (2015)

  Oscar Gard Montan (2014)

  Supawan Sihapoompichit (2014)

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom bild och form.

  Du har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 200 000 euro under innevarande och de två föregående åren

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Arbetar du i en duo/grupp skall en av er göra ansökan och i texten ange ytterligare konstnärer som ansökan gäller. Den sökande bifogar egna arbetsprover eller för duon/gruppen gemensamma arbetsprover. Observera att om ansökan blir beviljad får man dela på stipendiesumman.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Ansökningsprover är obligatoriska

  Välj aktuella arbetsprover som är representativa för ditt konstnärskap, helst från de två senaste åren. Tänk på att det kan vara bra att välja både närbilder på dina verk och bilder som visar hur verken presenteras i ett sammanhang.

  När du laddat upp dina filer i ansökan får du möjlighet att för varje fil ange titel, årtal, teknik, storlek och beskrivning.
  Antal filer: 5-10
  Filformat och max storlek: jpg (2 MB), mp3 (20 MB), mp4 och mov (50 MB)

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller alla formella krav. Ledamöterna i Bildkonstnärsfondens delegation för IASPIS  läser sedan din ansökan. Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Bildkonstnärsfondens delegation för IASPIS väljer ut 3–5 kandidater för residenset varpå residensets ledning gör ett första- och andrahandsval. Beslutet fattas därefter av Bildkonstnärsfonden.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i Bildkonstnärsfonden under organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild och form”. Använd IASPIS logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

   

Vanliga frågor kring ansökan