Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Gästbostad i Berlin

För dig som är verksam som exempelvis skådespelare, regissör, mimare, musikalartist, performanceartist, clown, scenograf, ljusdesigner, maskdesigner, kostymdesigner, ljuddesigner, dockspelare eller dramaturg.

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens internationella program inom teater erbjuder vistelse i gästlägenhet i Berlin. Stipendiaten får tillgång till bostad samt ett stipendium för att täcka kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Syftet med arbetsvistelsen är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet.

Beskrivning av gästlägenhet i Berlin

Konstnärsnämndens Internationella program inom teater erbjuder vistelser i Berlin i den gästbostad som Konstnärsnämnden förfogar över. Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer inom teater som är bosatta i Sverige och/eller har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Två personer som arbetar tillsammans kan ansöka med varsin ansökan.

I Berlin finns stora möjligheter att ta del av ett rikt teater- och kulturliv. Vistelsen kan utformas efter dina behov och ger utrymme för en koncentrerad arbetsperiod, att fördjupa kontakter eller för samarbeten med kollegor eller andra aktörer i staden.

Muralmålning i Berlin

Foto: Per Svensson

Muralmålning i Berlin

 • Två personer som arbetar tillsammans kan ansöka med varsin ansökan, och dela lägenheten. Lägenheten ligger i Kreuzberg, 4 trappor utan hiss. Det är en 2-rums etage-lägenhet med spiraltrappa.

 • 2024

  Olika 2-veckors perioder mellan oktober – december, exakta datum kommer att läggas ut

 • 15 000 kronor per person. Stipendiet skall täcka resor och levnadsomkostnader under vistelsen.

  Försäkringar ingår inte i stipendiet.

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom området teater som exempelvis skådespelare, regissör, mimare, musikalartist, performanceartist, clown, scenograf, ljusdesigner, maskdesigner, kostymdesigner, ljuddesigner, dockspelare eller dramaturg.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 200 000 euro under innevarande och de två föregående åren

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Arbetar du i en duo skall ni göra varsin ansökan och i texten ange vem du samarbetar med. Observera att man behöver dela lägenheten om ni är två personer som avser att ansöka för gemensam arbetsvistelse.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Ansökningsprover är obligatoriska

  Ansökningsprover är obligatoriska via länk. Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap. Det ska inte vara äldre än tre år. Det är viktigt att du kan identifieras i materialet om det är ett arbete i grupp. Länkar till Vimeo, YouTube eller webbsida kan lämnas som komplement i ansökningsformuläret. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

  Antal filer: 1-2
  Filformat: mp4 eller mov
  Storlek filer totalt: 250 mb

  Du kan skicka ansökan på papper eller via e-post

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”.

  Om du inte kan ansöka via vår e-tjänst finns möjlighet att skicka ansökan på papper eller via e-post, kontakta oss för pdf-blankett.

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för teater läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för teater och film.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för teater och film under organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar om vistelsen efter hemkomst. Skriv i ett mail eller ett Word dokument och beskriv din vistelse.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av Konstnärsnämnden” eller ”with support of the Swedish Arts Grants Committee.

  Använd Konstnärsnämndens logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Kontakt

Tina Pettersson

Handläggare teater och film, programansvarig för internationella programmet för teater

08-506 550 58 (Opens in a New Window)

Vanliga frågor kring ansökan